Aktualności


Przełomowy wyrok NSA

Po 3 latach postępowania administracyjnego (dokumenty tutaj - zakład na ul. Kosodrzewiny w Łodzi), naszemu Stowarzyszeniu udało się ostatecznie wygrać sprawę sądową i uzyskać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje organom inspekcji weterynaryjnej kontrolę wszelkich podmiotów, których działalność nosi znamiona schroniskowej, choćby nawet były to nielegalne, niezarejestrowane schroniska dla bezdomnych zwierząt. Do tej pory inspekcja weterynaryjna, wbrew ustawie, ograniczała się do nadzorowania jedynie zgłoszonych i wpisanych do rejestru schronisk. Teraz ma się to zmienić, z niewątpliwą korzyścią dla zwierząt koszarowanych przez różnej maści hycli i innych "miłośników" zwierząt. Zwierząt, których los, dzięki inercji inspekcji weterynaryjnej, pozostawał dotychczas najczęściej nieznany.

W związku z tym namawiamy do skrupulatnego informowania powiatowych lekarzy weterynarii o wszelkich miejscach, gdzie zachodzi podejrzenie, że przetrzymywanych jest naraz więcej niż kilka bezdomnych zwierząt.

 

Sprawozdania za 2013 r.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2013 r. już opublikowane klik

 

Wiceminister-myśliwy chce strzelać do łosi

Janusz Ostapiuk, wiceministra środowiska, prywatnie myśliwy, forsuje legislacyjnego gniota - rozporządzenie dozwalające na odstrzał łosi (zakazane od 2001 r.).

artykuł Adama Wajraka:

stanowisko 10 organizacji pozarządowych skupionych w koalicji Niech żyją!

 
 

Myśliwi panoszą się w Parku Narodowym "Ujście Warty"

Polowania wzdłuż granic Parku Narodowego "Ujście Warty" prowadzone są od początku jego istnienia. Ulubionym miejscem myśliwych jest tzw. Wał Wschodni, znajdujący się w Otulinie Parku. Otulina nie daje zwierzętom żadnej ochrony - poluje się w niej wg tych samych zasad, jak w każdym innym obwodzie łowieckim. W zeszłym roku członkowie Stowarzyszenia Obrona Zwierząt odwiedzili Park i na własne oczy widzieli dziesiątki myśliwych polujących na jego granicach. Nie bez kozery "Ujście Warty" nazywane jest Odstrzałowym Parkiem Narodowym.

dane zebrane przez Koalicję Ujście Warty:

 

Prokurator Generalny - zakaz uboju rytualnego jest zgodny z Konstytucją i prawem europejskim

W dniu 17.03.2014 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego swoje stanowisko w sprawie wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich o uznanie zakazu uboju bez ogłuszania za niezgodny z Konstytucją i prawem europejskim. Prokurator Generalny nie stwierdza tej niezgodności pdf.

 


Strona 1 z 19