Aktualności


Na nich nie głosujemy

Przy okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych warto pamiętać o posłach głosujących przeciw odrzuceniu projektu legalizacji uboju rytualnego, którzy jednocześnie byli członkami Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt:

Dzięcioł Janusz (PO)
Kaźmierczak Jan (PO)
Mucha Joanna (PO)
Nowak Tomasz Piotr (PO)
Okrągły Janina (PO)
Trybuś-Cieślar Aleksandra (PO)
Szeliga Piotr (SP)
Ajchler Romuald (SLD)
Więcej…
 

Sterylizujemy w Chęcinach

Od 2008 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt realizuje projekt pomocy finansowej wszystkim niezamożnym mieszkańcom powiatu jędrzejowskiego w pokryciu części kosztów sterylizacji oraz kastracji ich psów i kotów. W tym roku naszą akcją objęliśmy również gminę Chęciny.

 

Zezwolenia na prowadzenie schronisk

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt realizuje swoje statutowe cele m. in. poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.

Przejawem tej kontroli jest monitoring jakości zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt, udzielanych przedsiębiorcom przez gminy.

Więcej…
 

Raport nt akcji skarżenia bezczynności gmin

W grudniu 2014 r. nasze Stowarzyszenie rozpoczęło akcję skarżenia bezczynności gmin w udostępnianiu inf. publ. nt wykonywania zadania publicznego zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. W sumie złożono 78 skarg do 13 wojewódzkich sądów administracyjnych. Prezentujemy podsumowanie tej akcji: przejdź.

 

NIK o bezkarności i kłusownictwie PZŁ

Najwyższa Izba Kontroli od października 2014 r. do lutego 2015 r. kontrolowała prowadzenie gospodarki łowieckiej przez Polski Związek Łowiecki. Informacja o wynikach kontroli potwierdziła zarzuty społecznych organizacji prozwierzęcych pod adresem PZŁ.

"Według obowiązujących przepisów nie ma organu, który nadzorowałby i kontrolował działalność Polskiego Związku Łowieckiego. (...) Przeprowadzona przez NIK kontrola funkcjonowania gospodarki łowieckiej ujawniła szereg istotnych nieprawidłowości na wszystkich objętych kontrolą etapach gospodarki łowieckiej, zarówno w zakresie jej organizacji jak i realizacji. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą bałaganu w dokumentacji polowań, który uniemożliwiał ustalenie rzeczywistego stanu i liczby upolowanych zwierząt."

 


Strona 1 z 26