Aktualności


Manifestacja przeciwko doświadczeniom na zwierzętach

Dnia 5 listopada 2014 r., pod Sejmem w Warszawie, odbędzie się manifestacja przeciwko skandalicznemu projektowi ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, który rząd, wbrew opinii organizacji społecznych, przyjął w sierpniu 2014 r. Ustawa ma rzekomo dostosowywać polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, uwzględniającej nowe odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Tymczasem wbrew intencjom Dyrektywy 2010/63/UE, wprowadzenie ustawy w obecnym jej brzmieniu stanowiłoby poważny regres w jakości ochrony zwierząt laboratoryjnych oraz systemu nadzoru nad doświadczeniami w Polsce.

 
 

Trybunał Konstytucyjny zbada konstytucyjność zakazu uboju rytualnego

Dnia 3 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP o zbadanie zgodności z Konstytucją zakazu uboju rytualnego, wyrażonego w ustawie o ochronie zwierząt.
 
 

Raport Hycel 2014

W ramach projektu monitoringu gmin, w którym uczestniczymy,
publikujemy raport o problemie bezdomnych zwierząt Hycel 2014.
 

Prognoza dla Gminy Jędrzejów

O tym, jak burmistrz Jędrzejowa dał się złapać w finansową pułapkę hycla Siemińskiego, czyli jędrzejowski model opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 

Spotkanie w sprawie koni z Morskiego Oka

Dnia 15 października 2014 r., w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach, odbyło się spotkanie grupy roboczej "ds. sytuacji koni na drodze do Morskiego Oka".

Więcej…
 


Strona 1 z 21