Jak gminy walczą z problemem bezdomności wśród zwierząt?

Jak gminy walczą z problemem bezdomności wśród zwierząt?

Ponad 2 lata pracowaliśmy w ramach projektu "Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin", poświęconemu patologicznej polityce postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Polsce. Jego celem było prowadzenie systematycznego badania sposobów wywiązywania się wszystkich polskich gmin z zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, egzekwowanie odpowiedzialności urzędników za los bezdomnych zwierząt oraz wypracowanie modelu przejrzystego i egzekwowalnego prawa w tym zakresie. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją dla Zwierząt Argos, Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt Ekostraż i Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt. Wyniki naszej pracy zawarliśmy w raporcie, zawierającym również propozycje zmian w prawie. Raport dostępny jest w wersji papierowej i online.

14 maja 2016 r. uczestnicy projektu rozmawiali w audycji Radia TOK FM, próbując zobrazować przyczyny patologii postępowania z bezdomnymi zwierzętami, oraz proponując wnioski odnośnie koniecznych zmian.

Zapraszamy do wysłuchania:

Prezydent Kielc ochroniony przed sądem

Prezydent Kielc ochroniony przed sądem

Zaiste imponujące były wysiłki kieleckiego "wymiaru sprawiedliwości" w uchronieniu Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego od odpowiedzialności karnej za masową eksterminację bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku. Zarówno sądy, jak i prokuratura, pospolicie łamały prawo, mataczyły albo po prostu "rżnęły głupa", prześlizgując się nad zebranym materiałem dowodowym - nie zauważając kompromitujących urzędników faktów (np. negatywnej oceny NIK), albo rażąco błędnie je interpretując. Kompleksowej ochronie urzędników i rozmyciu istoty sprawy służyło również niedorzeczne podzielenie naszego subsydiarnego aktu oskarżenia na 3 osobne postępowania: dotyczące urzędników samorządowych, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii. Ponieważ jednak "wymiar sprawiedliwości" ostatecznie zgrał się ze wszystkich możliwych wybiegów, trików i kruczków prawnych, establishment podjął decyzję, aby prezydenta chronić za wszelką cenę, nawet kosztem pomniejszych graczy.

Jędrzejów usypia bezdomne zwierzęta

Gmina Jędrzejów usypia bezdomne zwierzęta i ukrywa przyczyny eutanazji

Wszyscy wiedzą, w jaką pułapkę finansową wpadła Gmina Jędrzejów, podpisując umowę na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z hyclem Longinem Siemińskim. Liczba zwierząt koszarowanych w schronisku w Wojtyszkach zwiększa się z każdym rokiem, a znikomej ilości adopcji towarzyszą rosnące w postępie geometrycznym horrendalne koszty utrzymania http://www.boz.org.pl/sw/jedrzejow/prognoza/index.htm.

Burmistrz Jędrzejowa od lat łamie dyscyplinę finansów publicznych

Burmistrz Jędrzejowa od lat łamie dyscyplinę finansów publicznych

W dniu 26.03.2016 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt przekazało do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach informację o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa, poprzez wielokrotne udzielanie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych.

Ruszył proces lekarzy weterynarii

Ruszył proces weterynarzy ze schroniska w Dyminach

"Tylko" 5,5 roku zajęły nam wysiłki w celu postawienia przed sądem rzeczywistych winnych masowej eksterminacji bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku w Dyminach - dokumenty postępowań tutaj. Kielecka prokuratura i sądy zrobiły wszystko, aby uchronić przed odpowiedzialnością karną i "nieuprawnioną stygmatyzacją procesu" urzędników samorządowych, zarząd PUK oraz lekarzy weterynarii. M. in. w tym celu rzucono na pożarcie byłą kierowniczkę schroniska Grażynę Khier (skazana prawomocnie za znęcanie się nad zwierzętami wyrokiem z dnia 1 października 2014 r.) Jej mocodawcy i wspólnicy mieli pozostać bezkarni.

Ostatnio dodane

25 czerwiec 2017
25 czerwiec 2017
03 czerwiec 2017

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka