Aktualności


Nasze pierwsze bocianiątko!

W Przyłęku mamy pierwsze bocianiątko! :D Wykluło się przed 23 czerwca, prawdopodobnie ok. 14 czerwca. A więc jednak nasza młoda, pierwszoroczna para wyprowadzi w tym roku lęg. Nasze boćki - Stanisław, Zofia i Trzepełek Przyłękowscy. Więcej tutaj.
 

Burmistrz Jędrzejowa ukarany

Burmistrz Jędrzejowa przegrał sprawę przed sądem administracyjnym  - chodziło o brak reakcji urzędu na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej. Organ udostępnił żądaną informację przed dniem rozprawy (ale dopiero po skardze do sądu), więc zgodnie z przepisami sąd umorzył postępowanie, orzekł jednak o rażącej bezczynności burmistrza i zasądził od gminy koszty postępowania. Burmistrz w zeszłym roku wydał 300 tys. zł na obsługę schroniska w Wojtyszkach, wysupła więc te głupie 340 zł. W końcu to publiczne pieniądze, więc można je trwonić bez sensu...

 

System ochrony zwierząt nie istnieje

My to wiemy od dawna, NIK raczył w końcu zauważyć...

Niestety, działania NIK w zakresie prawnej ochrony zwierząt to jedna wielka ściema.

Ta sama NIK nakazuje gminom (w wstąpieniach pokontrolnych) wydawanie hyclom zezwoleń na ochronę „przed” bezdomnymi zwierzętami. NIK nie zauważyła (albo nie chciała zauważyć), że
„ochrona przed bezdomnymi zwierzętami” od dnia 1 stycznia 2012 r. nie należy już do katalogu zadań gmin określonych art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pkt 14 tego artykułu stanowi teraz, że gminy „zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt”. Tymczasem w ustawie o ochronie zwierząt nie ma słowa o ochronie „przed” bezdomnymi zwierzętami. W wyniku swojej zwykłej (a może zamierzonej) niechlujności ustawodawca pozostawił jednak w art. 7 u.c.p.g. nakaz uzyskania od gminy przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie „ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”. I tego NIK się trzyma. Nieważne, że bez sensu, bo gminna opieka nad zwierzętami bezdomnymi (co jest przecież przedmiotem kontroli NIK) nie ma najmniejszego związku z ochroną „przed”.
Co więcej, NIK nie widzi, że jeśli ochrona „przed” nie jest już zadaniem własnym gminy, to gmina nikomu nie może zlecać tego działania (co gminy czynią notorycznie). Z obecnego bzdurnego stanu prawnego wynika, że ochronę „przed” bezdomnymi zwierzętami mogą zlecać jakiekolwiek podmioty, byle nie gminy...

Więcej…
 

O tym, jak mafia łowiecka uchwala sobie prawo

Skandal na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska podczas głosowania nowelizacji ustawy prawo łowieckie. Działając wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi myśliwymi zasiadającymi w komisji, poseł myśliwy Szyszko (PiS), doprowadził do przyjęcia przez komisję skandalicznego sprawozdania podkomisji "w ciemno", bez jakiejkolwiek dyskusji nad uwagami Biura Legislacyjnego, bez możliwości składania przez innych posłów poprawek i ich głosowania.
Przypomnijmy - projekt przedstawiony przez podkomisję został przygotowany przez sześciu sejmowych myśliwych pod dyktando Polskiego Związku Łowieckiego, wbrew postulatom zgłaszanym przez inne organizacje społeczne, a nawet wbrew propozycjom rządu.

Polska Rzeczpospolita Łowiecka w akcji... Zobaczcie sami:

 

Korupcja w Sądzie Najwyższym

O korupcji w Sądzie Najwyższym - sprawie która, dzięki działaniom prokuratury, nie znalazła finału od 5 lat. Już wiemy, dlaczego nasze stowarzyszenie przegrywa sprawy w tym sądzie - nie stać nas na 2 mln zł łapówki dla sędziów.

część I: Zadanie Specjalne od. 57

część II: Zadanie Specjalne odc. 57

 


Strona 1 z 25