Aktualności


Bezdomny Watchdog

Polska to nie najbiedniejszy, duży kraj w środku Europy, pełen absurdów, głupoty, marnotrawstwa, urzędniczej patologii i złego prawa. O wielu rzeczach można by rozprawiać, ale my chcemy opowiedzieć o tym, na czym znamy się najlepiej: poziomie prawnej ochrony zwierząt w Polsce, a raczej jej fikcji. Ponieważ władza nie bada tego zagadnienia, zajmujemy się tym sami.

Więcej…
 

Prawa zwierząt są ważniejsze od religii

Choć raz Polska okazała się szybsza od zachodniej Europy w podnoszeniu standardu dobrostanu zwierząt. W dniu 17.02.2014 r. w Danii wszedł w życie zakaz rytualnego uboju zwierząt (w Polsce zakaz ten obowiązuje już od 2002 r., a w sposób zdecydowany podtrzymany został ubiegłoroczną decyzją Sejmu). Jednak w przeciwieństwie do Polski, w Danii szczególnie zasłużonym dla wprowadzenia zakazu jest minister rolnictwa Dan Jorgensen. Brawo Duńczycy! W Europie stale rośnie liczna państw, które zakazują przedśmiertnego zadawania zwierzętom niepotrzebnych cierpień.
 

 

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo humanitarnej ochrony zwierząt jest złe. Jego niedostateczna określoność jest główną przyczyną powstania nowej branży - hyclostwa, zajmującej się usuwaniem bezdomnych zwierząt pod pozorami kosztownej opieki nad nimi. Mechanizm ten przyczynia się do narastania problemu - zwiększa liczbę bezdomnych zwierząt, kreuje ich nieznany w większości los, a ponadto winduje nieracjonalne wydatki gmin. Nasza diagnoza patologicznej realizacji przez gminy zadań wobec bezdomnych zwierząt znalazła potwierdzenie w opublikowanym w 2013 r. wyniku kontroli NIK (P/12/193). Ogólna ocena wynikająca z kontroli była negatywna.

Więcej…
 

TOZ czyli Toksyczna Opieka nad Zwierzętami

Istnieją organizacje społeczne, które z równym powodzeniem co gminne spółki i prywatne firmy zadręczają na śmierć bezdomne zwierzęta. Wszytko to odbywa się oczywiście za publiczne pieniądze. Organizacje te najczęściej pozostają bezkarne - wymiar sprawiedliwości konsekwentnie chroni społeczników, których "statutowym celem działania jest ochrona zwierząt". Przodujące wyniki w tym względzie ma Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, które w schronisku w Celestynowie urządziło mordownię zwierząt. Stan ten trwa od lat przy biernej postawie Inspekcji Weterynaryjnej. Warto zauważyć, że TOZ to największa polska organizacja ochrony zwierząt, wykazująca co roku milionowe dodatnie wyniki finansowe.

 

Hycel skazany

Hycel z Nowego Tomyśla, Paweł B. został prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami i oszustwo pdf.

 


Strona 1 z 17

Ostatnio dodane

Już w nowym domu

Apel o adopcje