Jak gminy walczą z problemem bezdomności wśród zwierząt?

Jak gminy walczą z problemem bezdomności wśród zwierząt?

Ponad 2 lata pracowaliśmy w ramach projektu "Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin", poświęconemu patologicznej polityce postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Polsce. Jego celem było prowadzenie systematycznego badania sposobów wywiązywania się wszystkich polskich gmin z zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, egzekwowanie odpowiedzialności urzędników za los bezdomnych zwierząt oraz wypracowanie modelu przejrzystego i egzekwowalnego prawa w tym zakresie. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją dla Zwierząt Argos, Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt Ekostraż i Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt. Wyniki naszej pracy zawarliśmy w raporcie, zawierającym również propozycje zmian w prawie. Raport dostępny jest w wersji papierowej i online.

14 maja 2016 r. uczestnicy projektu rozmawiali w audycji Radia TOK FM, próbując zobrazować przyczyny patologii postępowania z bezdomnymi zwierzętami, oraz proponując wnioski odnośnie koniecznych zmian.

Zapraszamy do wysłuchania:

Jędrzejów usypia bezdomne zwierzęta

Gmina Jędrzejów usypia bezdomne zwierzęta i ukrywa przyczyny eutanazji

Wszyscy wiedzą, w jaką pułapkę finansową wpadła Gmina Jędrzejów, podpisując umowę na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z hyclem Longinem Siemińskim. Liczba zwierząt koszarowanych w schronisku w Wojtyszkach zwiększa się z każdym rokiem, a znikomej ilości adopcji towarzyszą rosnące w postępie geometrycznym horrendalne koszty utrzymania http://www.boz.org.pl/sw/jedrzejow/prognoza/index.htm.

Prezydent Kielc ochroniony przed sądem

Prezydent Kielc ochroniony przed sądem

Zaiste imponujące były wysiłki kieleckiego "wymiaru sprawiedliwości" w uchronieniu Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego od odpowiedzialności karnej za masową eksterminację bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku. Zarówno sądy, jak i prokuratura, pospolicie łamały prawo, mataczyły albo po prostu "rżnęły głupa", prześlizgując się nad zebranym materiałem dowodowym - nie zauważając kompromitujących urzędników faktów (np. negatywnej oceny NIK), albo rażąco błędnie je interpretując. Kompleksowej ochronie urzędników i rozmyciu istoty sprawy służyło również niedorzeczne podzielenie naszego subsydiarnego aktu oskarżenia na 3 osobne postępowania: dotyczące urzędników samorządowych, zarządu PUK oraz lekarzy weterynarii. Ponieważ jednak "wymiar sprawiedliwości" ostatecznie zgrał się ze wszystkich możliwych wybiegów, trików i kruczków prawnych, establishment podjął decyzję, aby prezydenta chronić za wszelką cenę, nawet kosztem pomniejszych graczy.

Burmistrz Jędrzejowa od lat łamie dyscyplinę finansów publicznych

Burmistrz Jędrzejowa od lat łamie dyscyplinę finansów publicznych

W dniu 26.03.2016 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt przekazało do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach informację o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa, poprzez wielokrotne udzielanie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych.

Ruszył proces lekarzy weterynarii

Ruszył proces weterynarzy ze schroniska w Dyminach

"Tylko" 5,5 roku zajęły nam wysiłki w celu postawienia przed sądem rzeczywistych winnych masowej eksterminacji bezdomnych zwierząt w miejskim schronisku w Dyminach - dokumenty postępowań tutaj. Kielecka prokuratura i sądy zrobiły wszystko, aby uchronić przed odpowiedzialnością karną i "nieuprawnioną stygmatyzacją procesu" urzędników samorządowych, zarząd PUK oraz lekarzy weterynarii. M. in. w tym celu rzucono na pożarcie byłą kierowniczkę schroniska Grażynę Khier (skazana prawomocnie za znęcanie się nad zwierzętami wyrokiem z dnia 1 października 2014 r.) Jej mocodawcy i wspólnicy mieli pozostać bezkarni.

statystyka