zezwolenie dla hycla Rafała Pałki na zarobkowy transport zwierząt (małopolska IW)

Zgodnie z prawem unijnym, zarobkowym przewozem zwierząt mogą trudnić się jedynie osoby, które nie figurują w krajowym rejestrze skazanych za poważne naruszenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt. Przewoźnik Rafał Pałka, należący do konsorcjum hycli Pałka-Jurczyk-Żmuda, działającego na terenie Małopolski i Śląska, figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym, warunkowo umarzającym postępowanie karne w sprawie znęcania się przez Rafała Pałkę nad zwierzętami. Wg rozporządzenia unijnego, powiatowy lekarz weterynarii powinien w takim przypadku zawiesić lub unieważnić zezwolenie przewoźnika.

Tak się jednak nie stało - ani z urzędu, ani na wniosek organizacji społecznych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt. Zarówno Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu Kazimierz Janik, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie Grzegorz Kawiecki, jak i Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk, dokonali niedopuszczalnej interpretacji zapisów rozporządzenia, bezprawnie zawężając jego brzmienie. Otóż wg organów IW, w tym przypadku osoba figurująca w rejestrze skazanych, to osoba skazana za przestępstwo. Jest to oczywiście niezgodne nie tylko z prawem unijnym, ale także polską ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym, który gromadzi dane m. in. o osobach, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa. Wobec faktu, że Rafał Pałka skazanym nie jest, IW nie widzi podstaw, aby mu działalność utrudniać i zezwolenie unieważniać.

28.03.2013

zezwolenie przewoźnika

pdf

29.05.2013

wyrok sądu I instancji

pdf

11.12.2013

wyrok sądu II instancji

pdf

10.09.2014korespondencja z PLW w Olkuszu

pdf

24.10.2014korespondencja z sądem

pdf

09.12.2014

skarga na działalność PLW w Olkuszu

pdf

08.01.2015

30.01.2015

WLW dwukrotnie przedłuża termin
pdf
13.02.2015odpowiedź WLW w Krakowie

pdf

23.02.2015skarga do GLW

pdf

16.03.2015GLW przedłuża termin

pdf

16.04.2015
odpowiedź GLW

pdf

Ostatnio dodane

25 czerwiec 2017
25 czerwiec 2017
03 czerwiec 2017

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka