Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. Niejednokrotnie warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania (jak tego chciałyby krótkowzroczne kolegia odwoławcze). Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części przez sko, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu do postanowień lub decyzji z pozoru niekorzystnych dla Stowarzyszenia.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

zezwolenie dla schroniska w Strzelcach (Jarosław Dudzik)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

05.10.2015

zezwolenie

pdf

10.05.2016

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

zezwolenie dla schroniska w Chorzowie (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

11.12.2007

zezwolenie

pdf

28.01.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

22.02.2016odmowa wszczęcia postępowania

pdf

17.03.2016zażalenie do sko

pdf

14.06.2016uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

zezwolenie dla schroniska w Nowinach (Marcin Komorowicz - Gabinet Weterynaryjny MEDWET)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

07.01.2014

zezwolenie

pdf

14.01.2016

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

17.03.2016informacyjne pismo sko

pdf

22.03.2016wniosek o doręczenie postanowienia

pdf

22.04.2016wszczęcie postępowania

pdf

30.06.2016odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji sko: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania (jak tego chciałyby krótkowzroczne kolegia odwoławcze). Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części przez sko, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ sko przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Nowinach jest "teren gminy Sitkówka-Nowiny", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

03.08.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

 

Ostatnio dodane

25 czerwiec 2017
25 czerwiec 2017
03 czerwiec 2017

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka