NASI PODOPIECZNI

AKCJA DLA MIESZKAŃCÓW

PROJEKT „NADJEŻDŻA STERYLKOBUS –

MOBILNA STERYLIZACJA PSÓW I KOTÓW”

2007

11 suk, 2 kocice, 4 psy

-

-

2008

14 suk, 13 psów

5 suk, 11 kocic, 1 kocur

-

2009

9 suk, 1 kocica, 3 psy

11 suk, 37 kocic, 7 psów, 4 kocury

-

2010

21 suk, 1 kocica, 13 psów, 2 kocury

27 suk, 16 kocic, 8 psów, 1 kocur

-

2011

14 suk, 4 kocice, 16 psów, 1 kocur

6 suk, 5 kocic, 4 psy, 1 kocur

-

2012

16 suk, 3 kocice, 8 psów

20 suk, 20 kocic, 2 psy, 5 kocurów

-

2013

39 suk, 15 psów, 1 kocur

26 suk, 20 kocic, 4 psy, 4 kocury

-

2014

15 suk, 8 kocic, 20 psów, 6 kocurów

12 suk, 11 kocic, 5 psów, 3 kocury

-

2015

17 suk, 15 kocic, 10 psów, 6 kocurów

46 suk, 84 kocice, 3 psy, 19 kocurów

-

2016

5 suk, 2 kocice, 2 psy, 4 kocury

76 suk, 84 kocice, 9 psów, 21 kocurów

-

2017

akcja trwa

akcja trwa

75 suk, 113 kocic, 11 psów, 35 kocurów

 
Władze gmin powiatu jędrzejowskiego nie uważają za zasadne, aby promować zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów. Skutkiem tego i bezmyślności wielu ludzi, porzucających swoje zwierzęta oraz ich późniejszego niekontrolowanego rozmnażania, z każdym rokiem liczba tych bezdomnych, błąkających się, stale wzrasta.

Pomimo, iż Stowarzyszenie dysponuje skromnymi środkami finansowymi (utrzymuje się wyłącznie z datków), a wykonuje jeszcze wiele innych zadań, na własny koszt Stowarzyszenie sterylizuje i kastruje wszystkie psy i koty, którymi się opiekuje, jeśli tylko pozwala na to wiek zwierzęcia i jego zdrowie. Ponadto niezwykle istotne jest dla nas upowszechnianie wśród jak najszerszego kręgu społeczeństwa idei i konieczności przeprowadzania tych zabiegów. W przeciwieństwie bowiem do innych działań (np. umieszczania zwierząt w schroniskach, akcji adopcyjnych i identyfikacyjnych), jest to jedyna skuteczna i jednocześnie humanitarna metoda ograniczania populacji bezdomnych zwierząt. Głównie dlatego, że jest leczeniem przyczyn ich bezdomności i cierpienia - zapobiega przychodzeniu na świat wielu kolejnych niechcianych psów czy kotów. Dlatego chęć dokonywania tych zabiegów jest dowodem postępowego, ekologicznego i cywilizowanego stosunku ludzi do zwierząt w ogóle.

Nie sposób też przecenić innych korzyści wynikających ze sterylizacji czy kastracji zwierzęcia: znacząco obniża się jego chęć do ucieczek, a stabilizacja psychiczna wpływa na zmniejszenie agresywności i większe otwarcie na człowieka – zwierzę staje się bardziej przywiązane do domu i swojego właściciela. Co również niezmiernie istotne, minimalizuje się ryzyko zachorowania przez zwierzę na wiele nowotworów złośliwych, ponadto u suk sterylizacja w 100% zapobiega występowaniu bardzo groźnej choroby, jaką jest ropomacicze. Wpływamy więc na poprawę długości i jakości życia swojego zwierzęcia.

Dlatego 19.11.2008 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ogłosiło projekt pod nazwą „Kocham zwierzęta – szanuję je i bez potrzeby nie rozmnażam”. Polega on na pomocy finansowej wszystkim niezamożnym mieszkańcom powiatu jędrzejowskiego w pokryciu części kosztów sterylizacji oraz kastracji ich psów i kotów. Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2008 r.

 

Zachęcamy do przystąpienia do akcji. Zabiegi wykonywane są przez:
  • lek. wet. Elżbietę Siśkiewicz, Przychodnia Weterynaryjna "Dino", ul. Krasińskiego 25, 28-300 Jędrzejów
  • lek. wet. Annę Potyńską-Więckowską, Lecznica Weterynaryjna, ul. Głowackiego 11, 28-300 Jędrzejów

Wszystkich odpowiedzialnych właścicieli prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, tel. 607-171-458

 

W 2015 r. naszą akcją objęliśmy również gminę Chęciny.

 
 

Ostatnio dodane

25 czerwiec 2017
25 czerwiec 2017
03 czerwiec 2017

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka