NASI PODOPIECZNI

AKCJA DLA MIESZKAŃCÓW

2007

11 suk, 2 kotki, 4 psy

-

2008

14 suk, 13 psów

5 suk, 11 kotek, 1 kocur

2009

9 suk, 1 kotka, 3 psy

11 suk, 37 kotek, 7 psów, 4 kocury

2010

21 suk, 1 kotka, 13 psów, 2 kocury

27 suk, 16 kotek, 8 psów, 1 kocur

2011

14 suk, 4 kotki, 16 psów, 1 kocur

6 suk, 5 kotek, 4 psy, 1 kocur

2012

16 suk, 3 kotki, 8 psów

20 suk, 20 kotek, 2 psy, 5 kocurów

2013

39 suk, 15 psów, 1 kocur

26 suk, 20 kotek, 4 psy, 4 kocury

2014

15 suk, 8 kotek, 20 psów, 6 kocurów

12 suk, 11 kotek, 5 psów, 3 kocury
 2015

17 suk, 15 kotek, 10 psów, 6 kocurów

46 suk, 84 kotki, 3 psy, 19 kocurów

2016

akcja trwa

akcja trwa
 
Władze gmin powiatu jędrzejowskiego nie uważają za zasadne, aby promować zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów. Skutkiem tego i bezmyślności wielu ludzi, porzucających swoje zwierzęta oraz ich późniejszego niekontrolowanego rozmnażania, z każdym rokiem liczba tych bezdomnych, błąkających się, stale wzrasta.

Pomimo, iż Stowarzyszenie dysponuje skromnymi środkami finansowymi (utrzymuje się wyłącznie z datków), a wykonuje jeszcze wiele innych zadań, na własny koszt Stowarzyszenie sterylizuje i kastruje wszystkie psy i koty, którymi się opiekuje, jeśli tylko pozwala na to wiek zwierzęcia i jego zdrowie. Ponadto niezwykle istotne jest dla nas upowszechnianie wśród jak najszerszego kręgu społeczeństwa idei i konieczności przeprowadzania tych zabiegów. W przeciwieństwie bowiem do innych działań (np. umieszczania zwierząt w schroniskach, akcji adopcyjnych i identyfikacyjnych), jest to jedyna skuteczna i jednocześnie humanitarna metoda ograniczania populacji bezdomnych zwierząt. Głównie dlatego, że jest leczeniem przyczyn ich bezdomności i cierpienia - zapobiega przychodzeniu na świat wielu kolejnych niechcianych psów czy kotów. Dlatego chęć dokonywania tych zabiegów jest dowodem postępowego, ekologicznego i cywilizowanego stosunku ludzi do zwierząt w ogóle.

Nie sposób też przecenić innych korzyści wynikających ze sterylizacji czy kastracji zwierzęcia: znacząco obniża się jego chęć do ucieczek, a stabilizacja psychiczna wpływa na zmniejszenie agresywności i większe otwarcie na człowieka – zwierzę staje się bardziej przywiązane do domu i swojego właściciela. Co również niezmiernie istotne, minimalizuje się ryzyko zachorowania przez zwierzę na wiele nowotworów złośliwych, ponadto u suk sterylizacja w 100% zapobiega występowaniu bardzo groźnej choroby, jaką jest ropomacicze. Wpływamy więc na poprawę długości i jakości życia swojego zwierzęcia.

Dlatego 19.11.2008 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ogłosiło projekt pod nazwą „Kocham zwierzęta – szanuję je i bez potrzeby nie rozmnażam”. Polega on na pomocy finansowej wszystkim niezamożnym mieszkańcom powiatu jędrzejowskiego w pokryciu części kosztów sterylizacji oraz kastracji ich psów i kotów. Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2008 r.Zachęcamy do przystąpienia do akcji. Zabiegi wykonywane są przez:
  • lek. wet. Elżbietę Siśkiewicz, Przychodnia Weterynaryjna "Dino", ul. Krasińskiego 25, 28-300 Jędrzejów
  • lek. wet. Annę Potyńską-Więckowską, Lecznica Weterynaryjna, ul. Głowackiego 11, 28-300 Jędrzejów

Wszystkich odpowiedzialnych właścicieli prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, tel. 607-171-458

 

W 2015 r. naszą akcją objęliśmy również gminę Chęciny.

 

Ostatnio dodane

15 marzec 2017
15 marzec 2017
05 marzec 2017

Apel o adopcje

23 październik 2016
28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016

Już w nowym domu

06 wrzesień 2016
13 grudzień 2016
06 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka