Drukuj

Budujemy flotę sterylkobusów, pomóż nam!

Liczba bezdomnych zwierząt w Polsce jest ogromna i zasadniczo nie maleje (w 2017 r. 90.550 nowych bezdomnych psów, w 2018 r. 90.453 nowych bezdomnych psów)*, pomimo systematycznie rosnących kosztów zapewniania im opieki przez gminy (w 2017 r. 195.499.922 zł, w 2018 r. już 209.324.201 zł)*. Wpływ na to mają słabej jakości prawo oraz niska świadomość właścicieli zwierząt. W rozwiązaniu problemu nie pomaga również powiększająca się liczba schronisk (220 w 2018 r.). Dzieje się tak dlatego, ponieważ lobby zarabiające na bezdomności psów i kotów, pozorując troskę o nie, zainteresowane jest w utrzymaniu rozmiarów tego zjawiska. Skutkiem tego coraz większe publiczne pieniądze przeznaczane są na fikcję opieki. Tymczasem jedyną skuteczną metodą zmniejszenia bezdomności zwierząt jest zmniejszenie ich liczby w ogóle. Humanitarnie możliwe jest to dzięki zabiegom kastracji. Ale aby odniosły one swój skutek muszą być masowe, powszechnie dostępne i darmowe/tanie.

* prezentowane dane uzyskaliśmy z prowadzonego przez nas monitoringu gmin i schronisk

Wdrożony przez nasze stowarzyszenie projekt „Nadjeżdża sterylkobus – mobilna sterylizacja psów i kotów” pozwala wykonywać kastracje psów i kotów na terenach wiejskich, których mieszkańcy nie mają łatwego dostępu do lekarza weterynarii. Program odniósł sukces, gdyż tylko przez 3 lata udało nam się wykastrować w sterylkobusie 1738 zwierząt, czytaj tutaj.

Ale jeden sterylkobus SOZ nie załatwi sprawy. Dlatego teraz chcemy, aby projekt zaczął funkcjonować w każdym województwie, a po Polsce jeździła flota sterylkobusów. To jedyny sposób, aby nareszcie przestać bezsensownie wydawać pieniądze i zakończyć udrękę bezdomnych zwierząt – sprawić, aby takich w ogóle nie było .

❗️Jeden sterylkobus (przyczepa plus wyposażenie) kosztuje ok. 90.000 zł. Przy naszych aktualnych (skromnych) możliwościach finansowych, planujemy "wypuszczać" 1 nowy sterylkobus na rok.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

nasze zbiórki:

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/flota1

https://www.facebook.com/donate/2691366127649423/

https://polakpomaga.pl/kampania/budujemy-flote-sterylkobusow-pomoz-nam?utm_source=index