Starachowice

Starachowice to miasto województwa świętokrzyskiego słynne jedynie z rozlicznych afer. Ich liczba przekracza tutaj ilość mieszkańców na km2. Każda kolejna afera obnaża korupcję władz, nieudolność urzędników, kunktatorstwo prokuratury, a ostatnio także demoralizację sądu.

31 października 2011 r.  Prokuratura Rejonowa w Starachowicach umorzyła śledztwo w bulwersującej sprawie wieloletniego uśmiercania wszystkich odłowionych bezdomnych zwierząt przez gminę Starachowice. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła w tej sprawie Najwyższa Izba Kontroli, po dokonaniu negatywnej oceny działalności Prezydenta Starachowic w zakresie przestrzegania praw ochrony zwierząt. Starachowicka prokuratura nie dopatrzyła się jednak w zachowaniu urzędników znamion przestępstwa.

tak to działało - materiał kompromitujący urzędników miejskich nagrany ukrytą kamerą

materiały zebrane przez Biuro Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS

wystąpienie pokontrolne NIK pdf

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11.05.2011 r., unieważniający zapisy uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach, będącej podstawą bezprawnego działania urzędników wobec bezdomnych zwierząt pdf

 

postępowanie karne - wątek urzędniczy

31.10.2011

postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa

pdf

 14.11.2011

zażalenie na umorzenie

pdf

05.01.2012

postanowienie sądu utrzymujące w mocy decyzję prokuratury

pdf

wg sądu urzędnicy nie popełnili przestępstwa, ponieważ wykonywali prawo miejscowe, choćby nawet sprzeczne z ustawą

"Zabijano zwierzęta w Starachowicach. Prokuratura: urzędnicy niewinni" 02.11.2011

05.03.2015 r., za nielegalne uśmiercenie 441 zwierząt, zostaje skazany lekarz weterynarii, pomimo że działał na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice i w zaufaniu do prawa miejscowego oraz umowy z gminą. Wobec oczywistej próby uchronienia od odpowiedzialności urzędników miejskich, złożyliśmy do Prokuratora Generalnego wniosek o podjęcie na nowo umorzonego śledztwa w ich sprawie.

17.11.2015

wniosek do Prokuratora Generalnego

pdf

27.01.2016odmowa podjęcia na nowo śledztwa

pdf

 

postępowanie karne - wątek lekarza weterynarii (czyli gry i zabawy "wymiaru sprawiedliwości")

W związku z prawomocnym zakończeniem wątku urzędniczego, prokuratura starachowicka postanowiła pokazowo oskarżyć najoczywistszego kozła ofiarnego - lekarza weterynarii:

04.09.2012

wyrok sądu uznający winę weterynarza, ale odstępujący od wymierzenia kary

pdf

06.10.2012

08.10.2012

09.10.2012

apelacja oskarżonego i prokuratury

 

nasza apelacja

pdf

 

pdf

19.12.2012

Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania

pdf

(pismo w jakości dosłanej przez prokuraturę)

18.02.2013

sąd I instancji po raz pierwszy przekazał sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa

  pdf

31.12.2013

prokuratura kieruje nowy akt oskarżenia

pdf

15.01.2014

sąd I instancji po raz drugi przekazał sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa

pdf

07.04.2014

prokuratura powołuje biegłego

pdf

24.04.2014

nasza krytyka działań prokuratury

pdf

27.06.2014

kolejny akt oskarżenia

pdf

15.07.2014

sąd I instancji po raz trzeci przekazał sprawę prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa

pdf

05.08.2014

nasza I skarga na przewlekłość postępowania

pdf
07.10.2014

Sąd Okręgowy w Kielcach pozostawia skargę na przewlekłość bez rozpoznania (skrajny formalizm)

pdf
23.10.2014

nasza II skarga na przewlekłość postępowania

pdf
30.10.2014

prokuratura po raz czwarty w tej sprawie kieruje akt oskarżenia

pdf
22.12.2014Sąd Okręgowy w Kielcach oddala naszą skargę na przewlekłość

pdf

05.03.2015

prawomocny skazujący wyrok sądu

pdf

wg sądu weterynarz popełnił przestępstwo, pomimo że wykonywał prawo miejscowe

Sposób załatwienia tej sprawy przez "wymiar sprawiedliwości" wskazuje na głęboką schizofrenię i demoralizację, która dotknęła także urzędników w togach. Lekarz weterynarii ostatecznie zostaje uznany winnym nielegalnego uśmiercenia min. 441 zwierząt. Zostaje skazany, pomimo że działał na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice i w zaufaniu do prawa miejscowego oraz umowy z gminą. To kolejny, po skazaniu kierowniczki schroniska w Dyminach, przypadek ukarania kozła ofiarnego i chronienia za wszelką cenę przez prokuratury i sądy urzędników gminnych przed odpowiedzialnością karną za przestępstwa na bezdomnych zwierzętach.
 
 

postępowanie cywilne - zaskarżenie umowy gminy ze schroniskiem

Po kompromitującej aferze z usypianiem wszystkich bezdomnych psów, Gmina Starachowice postanowiła się "ucywilizować" i podpisała umowę z nowo powstałym schroniskiem dla zwierząt "Janik". Problem jednak w tym, że umowa ta jest tak samo bezprawna, jak wszystkie dotychczasowe poczynania gminy Starachowice względem bezdomnych zwierząt. Dlatego postanowiliśmy ją zaskarżyć.

 14.02.2013

umowa

pdf

 27.05.2013

pozew

pdf

12.07.2013

odpowiedź gminy na pozew

pdf

15.07.2013odpowiedź schroniska na pozew

pdf

09.09.2013pismo procesowe powoda

pdf

23.10.2013rozszerzenie powództwa

pdf

14.11.2013odpowiedź schroniska na rozszerzenie powództwa

pdf

20.11.2013odpowiedź gminy na rozszerzenie powództwa

pdf

03.01.2014wyrok sądu I instancji, oddalający powództwo

pdf

07.03.2014nasza apelacja

pdf

17.06.2014wyrok sądu II instancji

pdf

21.11.2014

nasza skarga kasacyjna

pdf

07.05.2015Sąd Najwyższy odmawia rozpoznania skargi kasacyjnej

pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

03 grudzień 2016
03 grudzień 2016
03 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.