header mask 90h

Aktualności

Bezdomność psów w Polsce w 2021 r.

Podsumowaliśmy dane za zeszły rok w ramach prowadzonego przez nas monitoringu gmin i schronisk. Z 2.477 polskich gmin na nasz wniosek odpowiedziało 2.472. W przypadku brakujących 5 gmin (na szczęście małych i nieistotnych z punktu widzenia ogólnych wyników projektu) podstawiliśmy ich dane za 2020 r.

Opublikowaliśmy sprawozdania SOZ za 2021 r.

Jako organizacja pożytku publicznego opublikowaliśmy nasze sprawozdania z działalności w 2021 r. Szczególnie polecamy lekturę działu II.1.1. sprawozdania merytorycznego.

Gminna opieka nad bezdomnymi psami w 2020 r. c.d.

Prezentujemy bardziej szczegółowe dane z naszego monitoringu gmin za 2020 rok.

Gminna opieka nad bezdomnymi psami w 2020 r.

Podsumowaliśmy dane z monitoringu gmin za 2020 rok. Projekt ten, który nasze stowarzyszenie prowadzi od 2012 roku, polega na badaniu realizacji publicznego zadania gmin zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Jak co roku przepytaliśmy na tę okoliczność wszystkie polskie gminy (2.477), nie odpowiedziało 7 gmin.
 
Niestety, wyniki za zeszły rok obrazują skalę inercji gmin w realizacji swojego zadania.
Otóż za 2017 r. gminy wykazały 90.550 nowych bezdomnych psów, odpowiednio za 2018 r. 90.453, a za 2019 r. 87.772. Za 2020 r. jest to "jedyne" 70.348 nowych bezdomnych psów. Trudno uwierzyć, że tak znaczący spadek liczbowy wynika z faktycznego kurczenia się zjawiska bezdomności zwierząt w Polsce. Pokazuje raczej jak gminy NIE ZAJMOWAŁY się bezdomnymi zwierzętami w pierwszym roku pandemii.
 
Natomiast istotnie nie zmniejszyły się koszty publiczne z tym związane:
2017 r. - 195.499.922 zł
2018 r. - 209.324.201 zł
2019 r. - 234.380.211 zł
2020 r. - 231.519.292 zł
 
dokumenty źródłowe: http://www.boz.org.pl/monitor

Walne sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 23 października 2021 r. w naszym Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W jego trakcie prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności SOZ za ostatnie 4 lata. Następnie Walne podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium dla dotychczasowego Zarządu SOZ za okres sprawozdawczy. Wybrano także nowe władze Stowarzyszenia:

ZARZĄD:

prezes - Agnieszka Lechowicz

skarbnik - Grażyna Staniak

sekretarz - Justyna Majcher

 
KOMISJA REWIZYJNA:

przewodniczący - Tadeusz Wypych

członek - Magdalena Stojek

członek - Krzysztof Jarek

Opublikowaliśmy sprawozdania SOZ za 2020 r.

Jako organizacja pożytku publicznego opublikowaliśmy nasze sprawozdania z działalności w 2020 r. Szczególnie polecamy lekturę działu II.1.1. sprawozdania merytorycznego.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics