Aktualności

Wywiad dla kociego magazynu Felins.pl

Rozmowa o sterylkobusie, kotach i planach Stowarzyszenia Obrona Zwierząt na przyszłość z jego prezesem i pomysłodawczynią projektu "Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów" Agnieszką Lechowicz dla magazynu Felins.pl tutaj

Weterynarze "schodzą na psy"

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna uważa działania lekarzy weterynarii biorących udział w projektach sterylizacji mobilnych w tzw. sterylkobusach, za "niedopuszczalny proceder". Przy czym swojego kategorycznego stanowiska nijak nie potrafi uzasadnić przepisami prawa

Z kolei ta sama Izba nie widzi nic nagannego w postępującym w Polsce od lat zjawisku upodabniania się lekarzy weterynarii do hycli. Otóż coraz więcej weterynarzy, w ramach prowadzonych zakładów leczniczych, umawia się z gminami na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a następnie opiekę nad nimi jak w schronisku. W związku z tym powstaje pytanie, jak te czynności mają się do ustawowego zakresu działania zakładów leczniczych dla zwierząt oraz do zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Ponadto wielu tak działających lekarzy nie posiada legalnych, poddanych kontroli Inspekcji Weterynaryjnej, schronisk, co skutkuje nieznanym losem zwierząt przekazywanych weterynarzom-hyclom.

Z zapytaniem w tej sprawie wystąpiło do KILW Biuro Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS. Dane do opracowania BOZ zbierało nasze Stowarzyszenie.

Troska o finanse publiczne burmistrza Jędrzejowa

Dla przypomnienia gmina Jędrzejów od 2011 r. tkwi w czułych objęciach hycla Siemińskiego, a uczucie kwitnie. W 2017 r. gmina zapewniła opiekę 34 psom i wydała na ten cel 374.967,95 zł (sic!), co daje skromną kwotę ponad 11 tys. zł na psa pdf. Burmistrz własnego schroniska budować ani myśli, woli aby w gminie powstawały kolejne sklepy wielkopowierzchniowe (w tej chwili 7 w mieście liczącym 16 tys. mieszkańców).

Schronisko dla zwierząt w Pile

Od 2015 r. nasze Stowarzyszenie kontynuuje projekt unieważniania lub cofania zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt przez przedsiębiorców . Naszą uwagą objęte są zasadniczo największe mordownie w kraju. Głównym zarzutem w takich postępowaniach jest albo brak lub wadliwe określenie "obszaru działalności objętej zezwoleniem" (unieważnianie zezwoleń), albo łamanie przez przedsiębiorcę tego warunku zezwolenia, poprzez sprowadzanie do schroniska zwierząt z wielu gmin, oprócz gminy, która wydała zezwolenie (cofanie zezwoleń). Przepełnianie schronisk przez ich zarządców, powodowanych chciwością i żądzą szybkiego zysku, odbija się oczywiście negatywnie na poziomie opieki sprawowanej nad zwierzętami.

Przekaż 1% podatku

Od 1 stycznia można przekazać 1% swojego podatku na wybrany cel pożytku publicznego. Wspomóż nasz projekt sterylizacji mobilnych. Bezdomność zwierząt to rzeka, która nas zalewa. Po co dotować schroniska-mordownie, hycli i organizacje społeczne żyjące z bezdomności zwierząt? Dlaczego cały czas zwalczane są skutki, zamiast zabrać się za przyczynę otaczającej nas patologii? Dlaczego podstawiane są kolejne wiaderka pod cieknący kran? My mamy klucz, którym możemy go zakręcić i jest nim sterylkobus. Więcej o akcji: tutaj.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939

Rośnie liczba bezdomnych psów

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt od kilku lat uczestniczy w projekcie monitoringu realizacji gminnego zadania zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Wyniki tej akcji wskazują, że w ciągu ostatnich 2 lat wydatki na opiekę nad bezdomnymi psami wzrosły w skali kraju o 21,5 mln zł! Oczywiście nie łudźmy się, że kwota ta trafiła do zwierząt. Wzrost kosztów to tylko dodatkowy zarobek dla hycli i innych środowisk, które z bezdomności zwierząt żyją. Z kolei liczba bezdomnych psów wzrosła o prawie 5 tys.  pdf 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 czerwiec 2009

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics