Aktualności

Samorząd lekarsko-weterynaryjny przeciwny sterylizacji zwierząt domowych

Wobec skali bezdomności zwierząt w Polsce, idea sterylizacji mobilnych zatacza coraz szersze kręgi. W kraju działają obecnie przynajmniej 2 przyczepy samochodowe, tak zaprojektowane i wyposażone, aby umożliwiały wykonywanie w nich w bezpieczny i komfortowy sposób sterylizacji oraz kastracji psów i kotów. Jedna z nich należy do lek. wet. Daniela Figla z Barlinka (woj. zachodniopomorskie), druga do naszego Stowarzyszenia. Do korzystania z tego typu rozwiązań na terenie gmin gdzie nie ma zakładów leczniczych dla zwierząt lub dostęp do nich jest dla ludności znacznie utrudniony albo też w ogóle nie świadczą tego typu usług, namawia podczas swoich szkoleń np. Najwyższa Izba Kontroli.

Zbiórka na sterylizacje mobilne

Aktualnie nasz sterylkobus, wypucowany i bezpiecznie zagarażowany, czeka na wiosnę 2018. W międzyczasie musimy się jednak zatroszczyć o fundusze, które umożliwią nam następne akcje w terenie.

Walne sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 24 listopada 2017 r. w naszym Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W jego trakcie prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności SOZ za ostatnie 4 lata. Następnie Walne podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium dla dotychczasowego Zarządu SOZ za okres sprawozdawczy. Wybrano także nowe władze Stowarzyszenia:

ZARZĄD:

prezes - Agnieszka Lechowicz

skarbnik - Grażyna Staniak

sekretarz - Dagmara Konieczna

 
KOMISJA REWIZYJNA:

przewodniczący - Tadeusz Wypych

członek - Maja Dębicka-Adamiec

członek - Katarzyna Maryan-Misztal

Kontrola finansowa w SOZ

W dniach 18-29 września 2017 r. w Stowarzyszeniu Obrona Zwierząt miała miejsce kontrola Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności przez organizację pożytku publicznego, a w szczególności prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 2016 r. W kontrolowanym zakresie nasze Stowarzyszenie oceniono pozytywnie. Wystąpienie pokontrolne Wojewody pdf.

Burmistrz Jędrzejowa naruszył dyscyplinę finansów publicznych

11 października 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów  publicznych popełnione w związku z wieloletnim przekazywaniem przez Gminę Jędrzejów Longinowi Siemińskiemu, prowadzącemu schronisko dla zwierząt w Wojtyszkach, zadania polegającego na zapewnianiu opieki bezdomnym zwierzętom pdf pdf. Jest to efekt naszego zawiadomienia RIO w Kielcach z marca 2016 r.

dokumenty postępowania tutaj

Zamów Raport o problemie bezdomnych zwierząt 2016

Przypominamy, że nadal można zamówić bezpłatny egzemlarz Raportu o problemie bezdomnych zwierząt z maja 2016 r. Raport podsumowuje wyniki naszego monitoringu opartego na informacjach z gmin i schronisk dla zwierząt, a także prowadzonych postępowań urzędowych. Raport prezentuje podstawowe dane statystyczne, opisuje mechanizmy patologii i na tej podstawie formułuje założenia do nowego, spójnego prawa ochrony zwierząt domowych. Szczegółowe dane publikujemy w monitorze, który rejestruje działania gmin dotyczące wyłapanych bezdomnych zwierząt i zapewniania im opieki.

Ostatnio dodane

12 grudzień 2017
11 grudzień 2017
11 grudzień 2017

Apel o adopcje

11 grudzień 2017
28 czerwiec 2009

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.