header mask 90h

Zwierzę w potrzebie

 

 

 

 

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, dlatego też błąkające się zwierzę należy zgłosić przede wszystkim w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się zwierzę, ewentualnie dodatkowo odpowiednim służbom: Straży Miejskiej lub Policji.

Organizacje pozarządowe nie powstały po to, aby wyręczać gminy z ich obowiązków.

 

Jędrzejów

Bezdomne, błąkające się, ranne zwierzęta, zaobserwowane na terenie gminy Jędrzejów, zgłaszaj do Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30, tel. 41 386-10-10.

Po godzinach pracy Urzędu (również w nocy, niedziele i święta) zgłoszenia przyjmuje Zakład Usług Komunalnych, tel. 41 386-73-80.

Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt jest Przychodnia weterynaryjna "Dino" lek. wet. Elżbieta Siśkiewicz, ul. Krasińskiego 25, tel. 41 381-29-42, 693-183-750.

 

DZIKIE ZWIERZĘTA

potrąciłeś dzikie zwierzę lub znalazłeś je ranne - ośrodki, do których warto zadzwonić pdf

 

PRZESTĘPSTWA WOBEC ZWIERZĄT

Czy wiesz, że nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt bądź znęcanie się nad nimi (również w czasie transportu) są przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego? Jeśli jesteś świadkiem takich zachowań, zgłoś je natychmiast do:

- najbliższej jednostki Policji

- właściwej miejscowo Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej

- najbliższej organizacji społecznej, zajmującej się ochroną zwierząt pdf

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics