Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. Niejednokrotnie warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

zezwolenie dla schroniska w Pile-Leszków (Zenon Jażdżewski - VET-ZOO SERWIS)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

20.03.2013

zezwolenie

pdf

19.10.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

08.11.2016 wszczęcie postępowania

pdf

28.02.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

04.04.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 12.05.2017 decyzja sko

pdfpdf

26.07.2017 skarga do wsa

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Strzelcach (Jarosław Dudzik)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

05.10.2015

zezwolenie

pdf

10.05.2016

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

25.08.2016 wszczęcie postępowania

pdf

25.08.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdfpdf

23.09.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdfpdf

08.11.2016 II decyzja sko

pdfpdf

30.12.2016 skarga do wsa

pdfpdf

23.03.2017 wyrok wsa

pdfpdf

05.07.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Chorzowie (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

11.12.2007

zezwolenie

pdf

28.01.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

22.02.2016 I odmowa wszczęcia postępowania

pdf

17.03.2016 I zażalenie do sko

pdf

14.06.2016 I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

31.08.2016 II odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

30.09.2016 II zażalenie do sko

pdfpdf

19.12.2016 II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

10.03.2017 zawieszenie postępowania

pdfpdf

uwaga: Przewlekłe procedowanie przez Prezydenta Miasta Chorzów (w tym niedorzeczny wniosek skierowany do prokuratora) ma służyć wyłącznie doturlaniu się do dnia 11.12.2017, kiedy to przedmiotowe zezwolenie samoczynnie wygaśnie. Tak w Polsce procedują organy administracyjne, kiedy sprawa je przerasta.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

03 grudzień 2016
03 grudzień 2016
03 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.