Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Piotrowicach (Jolanta i Tomasz Wojciechowscy - TOMVET-PSIAKOWO s.c.)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.12.2016

zezwolenie

pdf

18.01.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

zezwolenie dla schroniska w Jasionce (Przemysław Skupiński - ŻWIR-MAX)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

24.08.2017

zezwolenie

pdf

18.01.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

01.02.2018

wszczęcie postępowania

pdf

zezwolenie dla schroniska w Pile-Leszków (Zenon Jażdżewski - VET-ZOO SERWIS)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

20.03.2013

zezwolenie

pdf

19.10.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

08.11.2016 wszczęcie postępowania

pdf

28.02.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

04.04.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 12.05.2017 decyzja sko

pdfpdf

26.07.2017 skarga do wsa

pdfpdf

06.12.2017

wyrok wsa

pdfpdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 czerwiec 2009

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics