Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Sobolewie (Marian Drewnik - Schronisko dla Zwierząt Happy Dog)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

19.11.2014

zezwolenie

pdf

28.02.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

28.03.2018

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

25.04.2018

zażalenie do sko

pdf

14.06.2018

uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

09.10.2018

wszczęcie postępowania

pdf

zezwolenie dla schroniska w Jasionce (Przemysław Skupiński - ŻWIR-MAX)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

24.08.2017

zezwolenie

pdf

18.01.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

01.02.2018

wszczęcie postępowania

pdf

15.06.2018 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

20.07.2018 odwołanie do sko

pdf

21.01.2019

decyzja sko

pdf

13.03.2019

skarga do wsa

pdf

 

zezwolenie dla schroniska w Piotrowicach (Jolanta i Tomasz Wojciechowscy - TOMVET-PSIAKOWO s.c.)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.12.2016

zezwolenie

pdf

18.01.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

15.02.2018

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

12.03.2018

zażalenie do sko

pdf

20.04.2018

utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdf

08.06.2018

skarga do wsa

pdf

14.11.2018

wyrok wsa

pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics