header mask 90h

Zezwolenia gminne dla schronisk

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Sobolewie (Marian Drewnik - Schronisko dla Zwierząt Happy Dog)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

19.11.2014

zezwolenie

pdf

28.02.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

28.03.2018

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

25.04.2018

zażalenie do sko

pdf

14.06.2018

uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

09.10.2018

wszczęcie postępowania

pdf

14.03.2019

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

08.04.2019

odwołanie do sko

pdf

24.10.2019

decyzja sko

pdf

 

zezwolenie dla schroniska w Jasionce (Przemysław Skupiński - ŻWIR-MAX)

I postępowanie o cofnięcie zezwolenia

24.08.2017

zezwolenie

pdf

18.01.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

01.02.2018

wszczęcie postępowania

pdf

15.06.2018 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

20.07.2018 odwołanie do sko

pdf

21.01.2019

decyzja sko

pdf

13.03.2019

skarga do wsa

pdf

06.06.2019

wyrok wsa

pdf

 

II postępowanie o cofnięcie zezwolenia

08.07.2019

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

06.08.2019

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

03.09.2019

zażalenie do sko

pdf

14.10.2019

postanowienie sko

pdf

07.01.2020

wszczęcie postępowania

pdf

26.03.2020

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

 

zezwolenie dla schroniska w Piotrowicach (Jolanta i Tomasz Wojciechowscy - TOMVET-PSIAKOWO s.c.)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.12.2016

zezwolenie

pdf

18.01.2018

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

15.02.2018

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

12.03.2018

zażalenie do sko

pdf

20.04.2018

utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdf

08.06.2018

skarga do wsa

pdf

14.11.2018

wyrok wsa

pdf

08.03.2019

wszczęcie postępowania

pdf

29.07.2019

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

 

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics