Postępowania karne

 

  • przestępstwo urzędnicze

22.05.2012

prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od września 2004 r. do maja 2012 r., przez wydanie i stosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 09.09.2004 r. dotyczącego sposobu uboju zwierząt, niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk

 

17.01.2013

do sprawy tej dołączono nasze doniesienie

pdf

18.06.2013 umorzenie śledztwa

pdf

29.06.2013 zażalenie na umorzenie śledztwa

pdf

10.07.2013 zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia

pdf

19.07.2013 zażalenie na zarządzenie

pdfpdf

07.10.2013 postanowienie sądu o utrzymaniu w mocy zaskarżonego zarządzenia

pdf

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, w osobie sędziego Wojciecha Łączewskiego, podtrzymał decyzję prokuratora o nieuznaniu praw organizacji prozwierzęcych (m. in. naszego Stowarzyszenia) do wykonywania praw pokrzywdzonego w sprawie przestępstw, których przez całe lata dopuszczali się wysokiej rangi urzędnicy w związku z wprowadzeniem i stosowaniem rozporządzenia o dopuszczeniu uboju rytualnego w Polsce, które w listopadzie 2012 r. zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt i Konstytucją.

oto SSR Wojciech Łączewski

Dzięki takiej decyzji sądu postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa stało się niezaskarżalne (zabite krowy, ani zwierzęta w ogólności przecież go nie zaskarżą), a panowie Sawicki, Kalemba, Wojtyra, Jezierski, Związek i paru jeszcze kolesi z Ministerstwa Rolnictwa mogą spać spokojnie. Postanowienie sądu to kolejny przejaw lekceważenia zasad praworządności - organizacjom pozarządowym uniemożliwia się należyte wykonywanie ich ustawowych funkcji kontrolnych i celów statutowych - jednym słowem art. 39 ustawy o ochronie zwierząt można wyrzucić do kosza, bo bojkotują go nawet sądy.
 

16.07.2014

wniosek o kasację części postanowienia sądu do Prokuratora Generalnego

pdf

24.10.2014

odmowa Prokuratora Generalnego, czyli o tym jak chronimy koalicyjnego kolegę

pdf

 
 
  • postępowanie przeciwko posłowi PSL Krzysztofowi Borkowskiemu, właścicielowi rzeźni rytualnej w Mościbrodach

06.10.2012

doniesienie o 245 sztukach bydła ubitego rytualnie

pdf

24.10.2012

prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia

pdf

12.11.2012

zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

załącznik do zażalenia - vide część II.1.8.2(b) urzędowych norm przyjętych między Polską a Turcją w handlu mięsem z bydła domowego, z których wynika, że odbiorca turecki dopuszcza ogłuszanie, a pomimo tego rzeźnia posła Borkowskiego nie ogłusza, działając w tym samym trybie, tj. pod nadzorem urzędowych tureckich lekarzy weterynarii

pdf

pdf

12.12.2012 postanowienie sądu, utrzymujące w mocy odmowę wszczęcia dochodzenia

pdf

 

  • postępowanie w sprawie nielegalnego uboju rytualnego zwierząt w firmie Sobsmak-Bis w Tykocinie

25.02.2013

doniesienie Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA

pdf

22.10.2013

prokuratura umarza dochodzenie

pdf

05.11.2013

zażalenie na umorzenie dochodzenia

pdf

05.02.2014 sąd uchyla postanowienie prokuratury

pdf

09.03.2015 prokuratura podejmuje dochodzenie

pdf

11.03.2015

prokuratura po raz drugi umarza dochodzenie

pdf

 

  • postępowania w sprawie nielegalnego uboju rytualnego zwierząt w firmach Janpol (Chmielnik, woj. świętokrzyskie) i Kieldrób (Zagnańsk, woj. świętokrzyskie)

12.09.2014

doniesienie

pdf

31.10.2014

prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia (Kieldrób)

pdf

21.11.2014 prokuratura umarza dochodzenie (Janpol)

pdf

 

  • postępowanie w sprawie uboju w Tykocinie, dokonanego dnia 12.03.2013 r. pod nadzorem rabina Michaela Schudricha

media - prokuratura zajmie się żydowskim ubojem rytualnym

11.04.2013

prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia

pdf

26.04.2013

zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

pdf

27.06.2013 sąd kieruje pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego

pdf

24.02.2015 postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o umorzeniu postępowania  http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otk/2015/P_34p13.doc
04.05.2015 postanowienie sądu, utrzymujące w mocy odmowę wszczęcia dochodzenia

pdf  • postępowanie w sprawie uboju w Bohonikach, dokonanego dnia 15.10.2013 r. przez muftiego Tomasza Miśkiewicza

19.09.2013

doniesienie o zamiarze popełnienia przestępstwa

pdf

02.10.2013

odmowa wszczęcia dochodzenia

pdf

30.10.2013 doniesienie o popełnieniu przestępstwa

pdf

18.11.2013 odmowa wszczęcia dochodzenia

pdf

09.12.2013 zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

pdf

09.05.2014 sąd uchyla postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

pdf

21.07.2014 postanowienie o umorzeniu dochodzenia

pdf

14.08.2014 zażalenie na umorzenie dochodzenia

pdf

15.04.2015 sąd utrzymuje w mocy umorzenie dochodzenia

pdf

 
II postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia i postanowienie o umorzeniu dochodzenia wydaje prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Jarosław Wierzba
 
  • postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez podinspektora Krzysztofa Mroza, Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, podczas zabezpieczania obchodów muzułmańskiego święta w Bohonikach w dniu 15.10.2013 r.

05.11.2013

doniesienie o popełnieniu przestępstwa

pdf

10.12.2013

prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa

pdf

02.01.2014 zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

pdf

05.03.2014 postanowienie sądu, utrzymujące w mocy odmowę wszczęcia śledztwa

pdf

 
postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydaje prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Jarosław Wierzba i uzasadnia swoją decyzję m. in. postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie uboju w Bohonikach, wydanym przez prokuratora... Jarosława Wierzbę (zbieżność imienia i nazwiska? nie - to ten sam prokurator, który w tej sprawie najwyraźniej robi za multiinstrumentalistę)
 
wniosek: Prokuratura w Polsce chroni przestępców znęcających się nad zwierzętami, a sądy chronią prokuraturę i policję, nie wysilając się nawet zbytnio na przekonujące uzasadnienie swoich decyzji. Wymiar "sprawiedliwości" powinien się w końcu zdecydować, czy ustawa o ochronie zwierząt jest prawem powszechnie obowiązującym.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

03 grudzień 2016
03 grudzień 2016
03 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka

Odwiedza nas 617 gości oraz 0 użytkowników.