header mask 90h

Postępowania karne

 

  • przestępstwo urzędnicze

22.05.2012

wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od września 2004 r. do maja 2012 r., przez wydanie i stosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 09.09.2004 r. dotyczącego sposobu uboju zwierząt, niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk

 

17.01.2013

do sprawy tej dołączono nasze doniesienie

pdf

18.06.2013 umorzenie śledztwa

pdf

29.06.2013 zażalenie na umorzenie śledztwa

pdf

10.07.2013 odmowa przyjęcia zażalenia

pdf

19.07.2013 zażalenie na zarządzenie

pdfpdf

07.10.2013 utrzymanie w mocy zaskarżonego zarządzenia

pdf

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, w osobie sędziego Wojciecha Łączewskiego, podtrzymał decyzję prokuratora o nieuznaniu praw organizacji prozwierzęcych (m. in. naszego Stowarzyszenia) do wykonywania praw pokrzywdzonego w sprawie przestępstw, których przez całe lata dopuszczali się wysokiej rangi urzędnicy w związku z wprowadzeniem i stosowaniem rozporządzenia o dopuszczeniu uboju rytualnego w Polsce, które w listopadzie 2012 r. zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt i Konstytucją.

oto SSR Wojciech Łączewski

Dzięki takiej decyzji sądu postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa stało się niezaskarżalne (zabite krowy, ani zwierzęta w ogólności przecież go nie zaskarżą), a panowie Sawicki, Kalemba, Wojtyra, Jezierski, Związek i paru jeszcze kolesi z Ministerstwa Rolnictwa mogą spać spokojnie. Postanowienie sądu to kolejny przejaw lekceważenia zasad praworządności - organizacjom pozarządowym uniemożliwia się należyte wykonywanie ich ustawowych funkcji kontrolnych i celów statutowych - jednym słowem art. 39 ustawy o ochronie zwierząt można wyrzucić do kosza, bo bojkotują go nawet sądy.
 

16.07.2014

wniosek o kasację części postanowienia sądu do Prokuratora Generalnego

pdf

24.10.2014

odmowa Prokuratora Generalnego, czyli o tym jak chronimy koalicyjnego kolegę

pdf

 
 
  • postępowanie przeciwko posłowi PSL Krzysztofowi Borkowskiemu, właścicielowi rzeźni rytualnej w Mościbrodach

06.10.2012

doniesienie o 245 sztukach bydła ubitego rytualnie

pdf

24.10.2012

odmowa wszczęcia dochodzenia

pdf

12.11.2012

zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

załącznik do zażalenia - vide część II.1.8.2(b) urzędowych norm przyjętych między Polską a Turcją w handlu mięsem z bydła domowego, z których wynika, że odbiorca turecki dopuszcza ogłuszanie, a pomimo tego rzeźnia posła Borkowskiego nie ogłusza, działając w tym samym trybie, tj. pod nadzorem urzędowych tureckich lekarzy weterynarii

pdf

12.12.2012 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia dochodzenia

pdf

 

  • postępowanie w sprawie nielegalnego uboju rytualnego zwierząt w firmie Sobsmak-Bis w Tykocinie

25.02.2013

doniesienie Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Ius Animalia

pdf

22.10.2013

I umorzenie dochodzenia

pdf

05.11.2013 zażalenie na umorzenie dochodzenia

pdf

05.02.2014 uchylenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia

pdf

11.03.2015 II umorzenie dochodzenia

pdf

 

  • postępowanie w sprawie uboju w Tykocinie, dokonanego dnia 12.03.2013 r. pod nadzorem rabina Michaela Schudricha - więcej tutaj

11.04.2013

odmowa wszczęcia dochodzenia

pdf

26.04.2013

zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

pdf

27.06.2013 sąd kieruje pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego

pdf

24.02.2015 postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o umorzeniu postępowania
04.05.2015 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia dochodzenia

pdf

 

  • postępowanie w sprawie uboju w Bohonikach, dokonanego dnia 15.10.2013 r. przez muftiego Tomasza Miśkiewicza

19.09.2013

doniesienie o zamiarze popełnienia przestępstwa

pdf

02.10.2013

odmowa wszczęcia dochodzenia

pdf

 30.10.2013 doniesienie o popełnieniu przestępstwa

pdf

 18.11.2013 odmowa wszczęcia dochodzenia

pdf

 09.12.2013 zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

pdf

 09.05.2014 uchylenie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia

pdf

21.07.2014  umorzenie dochodzenia

pdf

14.08.2014 zażalenie na umorzenie dochodzenia

pdf

 15.04.2015 utrzymanie w mocy umorzenia dochodzenia

pdf

uwaga: postanowienie z dnia 18.11.2013 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia wydaje prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Jarosław Wierzba

 

  • postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez podinspektora Krzysztofa Mroza, Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, podczas zabezpieczania obchodów muzułmańskiego święta w Bohonikach w dniu 15.10.2013 r.

05.11.2013

doniesienie o popełnieniu przestępstwa

pdf

10.12.2013

odmowa wszczęcia śledztwa

pdf

02.01.2014 zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

pdf

05.03.2014 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia śledztwa

pdf

uwaga: postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydaje prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce Jarosław Wierzba i uzasadnia swoją decyzję m. in. postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie uboju w Bohonikach, wydanym przez prokuratora... Jarosława Wierzbę (zbieżność imienia i nazwiska? nie - to ten sam prokurator, który w tej sprawie najwyraźniej robi za multiinstrumentalistę)
wniosek: Prokuratura w Polsce chroni przestępców znęcających się nad zwierzętami, a sądy chronią prokuraturę i policję, nie wysilając się nawet zbytnio na przekonujące uzasadnienie swoich decyzji. Wymiar "sprawiedliwości" powinien się w końcu zdecydować, czy ustawa o ochronie zwierząt jest prawem powszechnie obowiązującym.
 

 

  • postępowania w sprawie nielegalnego uboju rytualnego zwierząt w firmach Janpol (Chmielnik, woj. świętokrzyskie) i Kieldrób (Zagnańsk, woj. świętokrzyskie)

12.09.2014

doniesienie o popełnieniu przestępstwa

pdf

31.10.2014

odmowa wszczęcia dochodzenia (Kieldrób)

pdf

21.11.2014 umarzenie dochodzenia (Janpol)

pdf

uwaga: zawiadamiający nie skarżył powyższych postanowień prokuratury do sądu z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.12.2014 r., sygn. akt K 52/13, który stwierdził, iż zakaz dokonywania uboju zwierząt bez ogłuszania, zawarty w ustawie o ochronie zwierząt, jest niekonstytucyjny

 

 

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics