header mask 90h

Nadzór nad transportem

 

 

zezwolenie dla hycla Rafała Pałki na zarobkowy transport zwierząt (małopolska IW)

Zgodnie z prawem unijnym, zarobkowym przewozem zwierząt mogą trudnić się jedynie osoby, które nie figurują w krajowym rejestrze skazanych za poważne naruszenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt. Przewoźnik Rafał Pałka, należący do konsorcjum hycli Pałka-Jurczyk-Żmuda, działającego na terenie Małopolski i Śląska, figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym, warunkowo umarzającym postępowanie karne w sprawie znęcania się przez Rafała Pałkę nad zwierzętami. Wg rozporządzenia unijnego, powiatowy lekarz weterynarii powinien w takim przypadku zawiesić lub unieważnić zezwolenie przewoźnika.

Tak się jednak nie stało - ani z urzędu, ani na wniosek organizacji społecznych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt. Zarówno Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu Kazimierz Janik, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie Grzegorz Kawiecki, jak i Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk, dokonali niedopuszczalnej interpretacji zapisów rozporządzenia, bezprawnie zawężając ich brzmienie. Otóż wg organów IW, w tym przypadku osoba figurująca w rejestrze skazanych, to osoba skazana za przestępstwo. Jest to oczywiście niezgodne nie tylko z prawem unijnym, ale także polską ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym, który gromadzi dane m. in. o osobach, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa. Wobec faktu, że Rafał Pałka formalnie skazanym nie jest, IW nie widzi podstaw, aby mu działalność utrudniać i zezwolenie unieważniać.

28.03.2013

zezwolenie przewoźnika

pdf

29.05.2013

wyrok sądu I instancji

pdf

11.12.2013

wyrok sądu II instancji

pdf

wrzesień 2014

korespondencja z PLW w Olkuszu

pdf

październik - listopad 2014

korespondencja z sądem

pdf

09.12.2014

skarga na działalność PLW w Olkuszu

pdf

styczeń 2015

WLW dwukrotnie przedłuża termin

pdf

13.02.2015

odpowiedź WLW w Krakowie

pdf

23.02.2015

skarga do GLW

pdf

16.03.2015

GLW przedłuża termin

pdf

16.04.2015

odpowiedź GLW

pdf

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics