header mask 90h

Działka w Przyłęku

 

Chociaż w cywilizowanym świecie organizacje takie jak nasza zajmują się głównie legislacją i kształtowaniem wśród ludzi postaw właściwych wobec zwierząt, jednak w Polsce to nie wystarcza i oczywistym jest, że bez minimalnego choćby zaplecza technicznego nie da się funkcjonować. Spowodowane jest to dwoma czynnikami: ogromną rzeszą potrzebujących, bezdomnych zwierząt oraz niewydolnym systemem opieki, sprawowanej przez podmioty do tego ustawowo predestynowane, tzn. gminy i prowadzone głównie przez hycli przepełnione schroniska-mordownie (vide raport NIK na ten temat). Dlatego w obecnej rzeczywistości nie sposób wyobrazić sobie efektywnego pomagania zwierzętom bez posiadania jakiejkolwiek infrastruktury, zapewniającej im godziwą opiekę, na czas potrzebny do znalezienia im nowych opiekunów.

W tej zakładce znajdują się informacje na temat naszej heroicznej pracy na rzecz zbudowania własnej siedziby.

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics