Stowarzyszenie Obrona Zwierząt od kilku lat uczestniczy w projekcie Biura Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS, polegającym na badaniu problemu bezdomności zwierząt w jego wymiarze publicznym. W ramach tego projektu prowadzony jest monitoring działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli oraz polityki gmin i urzędów. Znakomita większość informacji nt badanego problemu pochodzi od gmin, na które art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt nakłada obowiązek wyłapywania oraz zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Dlatego  od 2006 r. do wszystkich 2479 gmin w Polsce kierowany jest wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania tego zadania własnego. Uzyskana w ten sposób informacja z całego kraju za lata 2006-2012 i od 2013 udostępniona jest zbiorczo szerokiej publiczności.
 

Uzyskiwanie informacji publicznej odbywa się na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej pdf pdf. Pomimo obszernej i dosyć szczegółowej regulacji, urzędnicy mają duże problemy w udostępnianiu żądanej informacji. Spowodowane jest to głównie nieznajomością przepisów, ale często także panicznym strachem przed ujawnieniem tego, co tak naprawdę robi ich urząd, niechęcią do obywatelskich działań strażniczych, a nawet zwykłą złośliwością. Prezentujemy, będący wynikiem naszych kilkuletnich doświadczeń, katalog najczęściej stosowanych przez urzędników obstrukcji wraz z proponowanymi rozwiązaniami (które okazały się skuteczne w przypadku 99% opornych urzędników): pdf.

 
1% urzędników, na który nie działają uprzejme monity, zasługuje na skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w sytuacji, kiedy organ nie udostępnia informacji i nie czyni tego decyzją) lub odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.

postępowania w 2016 r.

 

gm. Budziszewice (woj. łódzkie) - odmowa udostępnienia postaci umowy zawartej przez gminę

02.05.2016

decyzja organu gminy

pdf

18.05.2016

odwołanie I do sko

pdf

13.06.2016decyzja sko

pdf

08.07.2016organ gminy ponownie odmawia udostępnienia inf. publ.

pdf

11.08.2016odwołanie II do sko

pdf

 

gm. Jędrzejów (woj. świętokrzyskie) - bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej nt przyczyn uśmiercenia psa

05.05.2016

skarga do wsa wraz z załącznikami

pdf

24.05.2016

odpowiedź organu gminy na skargę

pdf

10.08.2016wyrok wsa

pdf

 

19 gmin - bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej

Kontynuacja akcji skarżenia bezczynności organów gmin, które nie udzieliły informacji publicznej w ramach monitoringu realizacji zadania wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, przeprowadzonego w styczniu 2015 r. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wysłane zostały drogą elektroniczną i nadawca dysponował potwierdzeniem odbioru wiadomości przez urząd gminy, jednak ta nie udzieliła odpowiedzi, pomimo upływu ponad roku od otrzymania wniosku.

Lp.

gmina

WSA

rozstrzygnięcie

1

Iwonicz-Zdrój (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

2

Wojaszówka (pk)

Rzeszów

uwzględnienie skargi pdf

3

Świebodzice (ds)

Wrocław

uwzględnienie skargi pdf

4

Wołów (ds)

Wrocław

uwzględnienie skargi pdf

5

Bytoń (kp)

Bydgoszcz

brak rozstrzygnięcia sądowego (skarżący cofnął skargę, a gmina nie przekazała jej do sądu)

6

Łubianka (kp)

Bydgoszcz

uwzględnienie skargi pdf

7

Skępe (kp)

Bydgoszcz

umorzenie postępowania pdf (skarżący cofnął skargę)

8

Ludwin (ll)

Lublin

uwzględnienie skargi pdf

9

Radzyń Podlaski g. (ll)

Lublin

uwzględnienie skargi pdf

10

Bojadła (ls)

Gorzów Wielkopolski

uwzględnienie skargi pdf

11

Łabowa (mp)

Kraków

uwzględnienie skargi pdf

12

Czosnów (mz)

Warszawa

uwzględnienie skargi pdf

13

Szydłowo (mz)

Warszawa

umorzenie postępowania pdf (skarżący cofnął skargę)

14

Gielniów (mz)

Radom (zam.)

sprawa w toku

15

Tarnowskie Góry (sl)

Gliwice

oddalenie skargi pdf

16

Osiek (sw)

Kielce

uwzględnienie skargi pdf

17

Chrzypsko Wielkie (wlkp)

Poznań

uwzględnienie skargi pdf

18

Niechanowo (wlkp)

Poznań

uwzględnienie skargi pdf

19

Dziwnów (zp)

Szczecin

oddalenie skargi pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

03 grudzień 2016
03 grudzień 2016
03 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka

Odwiedza nas 619 gości oraz 0 użytkowników.