Informacja publiczna

 
 
 
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt od kilku lat uczestniczy w projekcie Biura Ochrony Zwierząt przy Fundacji dla Zwierząt ARGOS, polegającym na badaniu problemu bezdomności zwierząt w jego wymiarze publicznym. W ramach tego projektu prowadzony jest monitoring działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli oraz polityki gmin i urzędów. Znakomita większość informacji nt badanego problemu pochodzi od gmin, na które art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt nakłada obowiązek wyłapywania oraz zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. Dlatego od 2006 r. do wszystkich 2479 (od 01.01.2015 r. 2478) gmin w Polsce kierowany jest wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania tego zadania własnego. Uzyskana w ten sposób informacja z całego kraju za lata 2006-2012 i od 2013 udostępniona jest zbiorczo szerokiej publiczności.
Uzyskiwanie informacji publicznej odbywa się na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej pdf pdf. Pomimo obszernej i dosyć szczegółowej regulacji, urzędnicy mają duże problemy w udostępnianiu żądanej informacji. Spowodowane jest to głównie nieznajomością przepisów, ale często także panicznym strachem przed ujawnieniem tego, co tak naprawdę robi ich urząd, niechęcią do obywatelskich działań strażniczych, niedbałością, a nawet zwykłą złośliwością. Oto, będący wynikiem naszych kilkuletnich doświadczeń, katalog najczęściej stosowanych przez urzędników obstrukcji w udostępnianiu informacji publicznej wraz z proponowanymi rozwiązaniami pdf.
Urzędy, na który nie działają uprzejme monity, zasługują w ostateczności na skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w sytuacji, kiedy organ nie udostępnia informacji i nie czyni tego decyzją) lub odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
 
 

postępowania w 2015 r.

 

schronisko w Cieszynie - próba uzyskania informacji o osobach adoptujących psy ze schroniska
11.12.2015 wniosek o udostępnienie informacji publ.

pdf

11.02.2016

skarga do wsa

pdf

29.02.2016

odpowiedź na skargę

pdf

06.07.2016 wyrok wsa

pdf

 

schronisko w Kotliskach - próba uzyskania informacji o osobach adoptujących psy ze schroniska
15.09.2015 wniosek o udostępnienie informacji publ.

pdf

21.09.2015 odpowiedź schroniska na wniosek

pdf

08.10.2015

skarga do wsa

pdf

09.10.2015 odpowiedź pełnom. schroniska na wniosek

pdf

05.11.2015 wniosek o wymierzenie grzywny

pdf

24.12.2015 odpowiedź schroniska na skargę

pdf

03.03.2016 wyrok wsa

pdf

19.05.2016 "udostępnienie" informacji publ.

pdf

10.06.2016 wymierzenie grzywny

pdf

09.08.2016 wezwanie do wykonania wyroku

pdf

 

schronisko w Radysach - próba uzyskania informacji o osobach adoptujących psy ze schroniska
29.06.2015 wniosek o udostępnienie informacji publ.

pdf

27.07.2015

skarga do wsa

pdf

28.08.2015 wniosek o wymierzenie grzywny

pdf

05.01.2016 wymierzenie grzywny

pdf

18.02.2016 wniosek o rozpoznanie sprawy (wobec dalszego nieprzekazania skargi do sądu)

pdf

12.05.2016 wyrok wsa

pdf

 

gm. Jędrzejów (woj. świętokrzyskie) - bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej nt wykonywania zadania publicznego gminy

15.04.2015

skarga do wsa I

pdf

28.05.2015

wyrok wsa I

pdf

18.06.2015 skarga do wsa II

pdf

12.08.2015 wyrok wsa II

pdf

 

gm. Dobre (woj. kujawsko-pomorskie) - odmowa udostępnienia umowy zawartej przez gminę

16.04.2015

decyzja organu gminy

pdf

05.05.2015

odwołanie do sko

pdf

29.05.2015 decyzja sko, w wyniku której organ gminy udostępnił treść żądanej umowy

pdf

 

gm. Żychlin (woj. łódzkie) - odmowa udostępnienia umowy zawartej przez gminę

03.04.2015

decyzja organu gminy

pdf

02.05.2015

odwołanie do sko

pdf

28.05.2015 decyzja sko, w wyniku której organ gminy udostępnił treść żądanej umowy

pdf

 

gm. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) - odmowa udostępnienia informacji przez jej zakwalifikowanie jako informacji przetworzonej

02.03.2015

decyzja organu gminy

pdf

16.03.2015

odwołanie do sko

pdf

21.04.2015 decyzja sko, w wyniku której organ gminy udostępnił żądaną informację publiczną

pdf

Ostatnio dodane

13 wrzesień 2020
29 sierpień 2020
29 sierpień 2020

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics