header mask 90h

Niestety w Polsce nadal zwierzę traktowane jest jak rzecz, a czasami nawet gorzej jak rzecz. Zwierzęta się głodzi, bije, nie leczy w razie choroby. Przyczyn tego jest wiele: brak elementarnej wiedzy na temat podstawowej opieki nad zwierzęciem, bezmyślność, lenistwo, świadome zaniedbanie, czy w końcu celowe okrucieństwo... Przekonanie ludzi do właściwej opieki nad swoim zwierzęciem lub chociażby do zaniechania znęcania się nad nim jest pracą mrówczą, syzyfową i niewdzięczną, a efekty starań są najczęściej niewspółmiernie małe w stosunku do wysiłku wkładanego w poprawę losu maltretowanych zwierząt. Rzadko kiedy są to spektakularne sukcesy, najczęściej mikroskopijne kroki w drodze do poprawienia ich warunków życia. Dlatego, w realiach dzisiejszej Polski i jej kulawego ustawodawstwa dotyczącego praw zwierząt, cieszy każdy przedłużony łańcuch, każda miska pełna wody, czy załatany dach budy...

W związku z powyższym, jednym z ważniejszych statutowych celów Stowarzyszenia Obrona Zwierząt jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego do nich stosunku. Cele te realizujemy poprzez zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. Osiągamy to m. in. poprzez ujawnianie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt. Umocowanie prawne do tego daje nam art. 3, art. 34a ust. 3, art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt pdf.

Wszelkie przypadki przestępstw i wykroczeń z w/w ustawy należy zgłaszać na policję oraz do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który z mocy art. 34a ustawy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem jej przepisów.

adresy tutaj:

W zgłoszeniu należy dokładnie opisać całą sytuację, warto też dołączyć zdjęcia, obrazujące sposób traktowania zwierzęcia.

Wskazane jest również powiadomienie o sprawie lokalnie działającej organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Nasze Stowarzyszenie fizycznie wykonuje interwencje na terenie powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie). Potrzebę interwencji na terenie innych powiatów i innych województw należy zgłaszać do właściwych miejscowo organizacji społecznych:

pdf

Rysiek z Klanu wraca do gry, czyli mafia, tym razem w słusznej sprawie:

 

Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych interwencji.

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics