Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Adres:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Telefon komórkowy:
607-171-458 (dostępny w dni powszednie w godz. 16.00-18.00)
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Wszystkie osoby działające w naszym Stowarzyszeniu pomagają zwierzętom społecznie, starając się godzić tę pracę z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Nie stać nas na zatrudnienie pracowników. Dlatego nie zawsze jesteśmy w stanie odbierać telefonów, prosimy więc o cierpliwość. Nasz telefon dostępny jest w dni powszednie w godzinach 16.00-18.00 (poza tymi godzinami można ewentualnie nagrać wiadomość). Stowarzyszenie Obrona Zwierząt nie ma stałych godzin urzędowania, a nasz adres jest jedynie korespondencyjnym. Fizycznie wykonujemy interwencje na terenie powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie). Potrzebę interwencji na terenie innych powiatów i innych województw należy zgłaszać do właściwych miejscowo organizacji społecznych. Nie posiadamy schroniska, a zwierzęta, którymi się opiekujemy i którym szukamy nowych właścicieli, przebywają w nielicznych domach tymczasowych, czyli prywatnych mieszkaniach naszych wolontariuszy. Z tego względu nie jesteśmy w stanie przyjąć pod swoją opiekę wszystkich zwierząt w potrzebie. Robimy tyle, na ile starcza nam sił, zdrowia, pieniędzy i ochoty. Jesteśmy odporni na szantaż moralny "pieskami". Ponadto przypominamy, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, dlatego też błąkające się zwierzę należy zgłosić przede wszystkim w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się zwierzę, ewentualnie dodatkowo odpowiednim służbom: straży miejskiej lub policji. Organizacje pozarządowe nie powstały po to, aby wyręczać gmin i innych instytucji w ich powinnościach.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 czerwiec 2009

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics