header mask 90h

Obóz koncentracyjny Wojtyszki - statystyki, liczby, zestawienia...

 

liczba gmin, które przekazywały swoje bezdomne zwierzęta do zakładów Siemińskich

rok

schronisko w Łodzi, ul. Kosodrzewiny*

schronisko w Wojtyszkach**

razem

2012

75

24

99

2013

53

61

114

2014

38

71

109

2015

32

68

100

2016

26

64

90

2017

19

65

84

2018

1

74

75

2019

0

67

67

2020

0

62

62

2021

0

52

52

2022

0

16

16

*schronisko w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56/2 - działające nielegalnie od 2001 r., nigdy niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Inspekcję Weterynaryjną, formalnie zlikwidowane w sierpniu 2016 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który nakazał rozbiórkę wszystkich samowolnie wybudowanych tam obiektów; pomimo to, jeszcze przez jakiś czas gminy zgłaszały ten podmiot jako odbierający ich bezdomne zwierzęta

**schronisko w Wojtyszkach 18 (gm. Brąszewice, powiat sieradzki, woj. łódzkie) - założone w 2004 r., przez pierwsze lata działało całkowicie nielegalnie - zostało zgłoszone do nadzoru weterynaryjnego oraz uzyskało zezwolenie na działalność Wójta Gminy Brąszewice dopiero 07.09.2010 r.; od śmierci Longina Siemińskiego w 2020 r. do dzisiaj prowadzone przez Annę Siemińską

obrót psami w schronisku w Wojtyszkach wg informacji udzielonej
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

rok

stan na początek roku

stan na koniec roku

przyjęto

wydano

utracone

utracone - % przyjęć

pdf

2010

(od 07.09.2010)

2238

2372

280

19

127

45%

pdf

2011

2372

2846

1098

205

419

38%

pdf

2012

2916

3394

1245

406

361

29%

pdf

2013

3394

3231

930

714

379

41%

pdf

2014

3231

3607

1137

451

310

27%

pdf

2015

3607

3376

701

609

323

46%

pdf

2016

3376

3505

1172

463

399

34%

pdf

2017

3505

3036

1251

966

454

36%

pdf

2018

3036

2545

1050

992

549

52%

pdf

2019

2545

1905

637

1021

256

40%

pdf

2020

1905

1445

429

614

200

47%

pdf

2021

1445

751

328

701

75

23%

pdf

2022

raport z wizytacji schroniska za 2022 r. zostanie sporządzony przez Inspekcję Weterynaryjną ok. połowy 2023 r.

 

dane źródłowe pozyskane w ramach prowadzonego przez nasze stowarzyszenie projektu corocznego monitoringu wszystkich gminy w Polsce oraz wszystkich podmiotów realizujących publiczne zadanie ochrony zwierząt finansowane przez gminy


Gmina Jędrzejów (siedziba naszego stowarzyszenia)

Gmina Jędrzejów zawarła umowę z Siemińskim pdf dnia 15.02.2011 r., krótko po upadku schroniska w Dyminach, do którego dotychczas oddawała swoje bezdomne zwierzęta. Obserwując rosnące koszty współpracy z Siemińskim, niewspółmierne do jakości zapewnianej opieki pdf, dnia 24.04.2013 r. wystąpiliśmy do gmin w sprawie marnotrawienia publicznych pieniędzy, za przykład podając właśnie Gminę Jędrzejów pdf. Ta, jak zwykle, nie potrafiła merytorycznie odnieść się do naszych zarzutów o niegospodarność, tłumacząc, że... "liczne" kontrole w schronisku wypadają pozytywnie pdf.

Jędrzejowski model zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom wg Fundacji dla Zwierząt Argos, czyli o tym, jak Burmistrz Jędrzejowa dał się złapać w finansową pułapkę hycla Siemińskiego.

Sama umowa z Siemińskim była 6-krotnie bezprawnie, bo z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, aneksowana. Kwoty wydatkowane przez gminę od 2012 r. na obsługę umowy znacznie przekraczały wartości zamówień wskazanych art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a pomimo to gmina wielokrotnie udzielała zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w wyniku przetargu. Ostatecznie, po zawiadomieniu przez nasze stowarzyszenie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa - czytaj więcej.

Ostatecznie, po kilku latach, gmina rozpaczliwie usiłowała zmniejszyć koszty jakie generowała obsługa umowy z Siemińskim. Najpierw poprzez drastyczne zminimalizowanie liczby zwierząt przekazywanych do schroniska, a następnie, w marcu 2021 r., podpisanie umowy na zapewnienie opieki nowym bezdomnym zwierzętom ze schroniskiem Fundacji Medor ze Zgierza. Ponieważ na dzień zawarcia umowy z nowym wykonawcą w schronisku w Wojtyszkach nadal pozostawało 75 psów z terenu Gminy Jędrzejów, ta zmuszona była przez cały 2021 r. i część 2022 r. płacić Siemińskim za ich utrzymanie. W lutym 2022 r. pozostałe 43 psy przekazane zostały do innego cudownego przybytku - schroniska w Bolesławiu Mariusza Jurczyka.

współpraca Gminy Jędrzejów z Siemińskim

rok

ilość zwierząt

pdf

2011

42 psy

40.559,25

pdf

2012

45 psów

127.724,40

pdf

2013

61 psów, 3 koty

271.492,92

pdf

2014

48 psów

299.817,50

pdf

2015

24 psy

385.493,07

pdf

2016

26 psów

292.748,61

pdf

2017

34 psy

312.745, 95

pdf

2018

7 psów

281.417,11

pdf

2019

1 pies

343.735,80

pdf

2020

0

282.941,80

pdf

2021

0

179.294,64

pdf

2022

0

20.379,87

pdf

 

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics