header mask 90h

Obóz koncentracyjny Wojtyszki - postępowania administracyjne

 

zakład w Wojtyszkach

postępowanie o unieważnienie zezwolenia na prowadzenie schroniska

 07.09.2010

zezwolenie

pdf

 07.11.2011

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.11.2011

odpowiedź gminy na wniosek

pdf

 23.12.2011

decyzja SKO, unieważniająca zezwolenie

pdf

 

18.01.2012

sieradz.com.pl

"Co dalej ze schroniskiem w Wojtyszkach?"

19.01.2012

Sieradzka Telewizja Regionalna

"Nie dla schroniska w Wojtyszkach"

 

postępowanie o prawidłowe określenie obszaru działalności schroniska

 30.03.2012

kolejne zezwolenie, tym razem na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach na obszarze całego kraju

pdf

 19.04.2012

odwołanie od zezwolenia

pdf

30.04.2012

odpowiedź gminy

pdf

 23.05.2012

decyzja SKO, zmieniająca zezwolenie

pdf

 

w świetle kolejnej decyzji SKO, przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów spoza gminy Brąszewice jest sprzeczne z prawem

 02.08.2012

wystąpienie do RIO w Łodzi, Poznaniu i Kielcach

pdf

28.08.2012

odpowiedź RIO w Poznaniu

pdf

 30.08.2012

odpowiedź RIO w Łodzi

pdf

 04.09.2012

odpowiedź RIO w Kielcach

pdf

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska

w związku z łamaniem przez Siemińskiego zapisów zezwolenia dot. obszaru działalności schroniska, złożyliśmy wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach

 28.08.2012

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

09.11.2012

I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

19.11.2012

I odwołanie do SKO

pdfpdf

24.12.2012

I decyzja SKO

pdfpdf

05.02.2013

I skarga do WSA

pdfpdf

24.05.2013

I wyrok WSA

pdfpdf

21.07.2013

I nasza skarga kasacyjna

pdfpdf

23.02.2015

uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdfpdf

17.03.2015

I wyrok NSA

pdfpdf

22.09.2015

II wyrok WSA

pdfpdf

29.10.2015

skarga kasacyjna Siemińskiego

pdfpdf

31.08.2017

II wyrok NSA

pdfpdf

15.01.2018

zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

pdfpdf

14.02.2018

nieuwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

20.06.2018

II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

20.07.2018

II odwołanie do SKO

pdfpdf

27.09.2018

II decyzja SKO

pdfpdf

16.11.2018

II skarga do WSA

pdfpdf

26.02.2019

III wyrok WSA

pdfpdf

08.05.2019

II nasza skarga kasacyjna

pdfpdf

23.04.2020

III wyrok NSA

pdfpdf

 

komentarz do III wyroku NSA: Sąd stwierdził brak przepisów zawężających działalność schroniska do terenu gminy, na którym jest ono zlokalizowane. Jednym słowem, wg NSA "obszar działalności schroniska" nie odnosi się do miejsca pochodzenia zwierząt objętych opieką tegoż schroniska. Tym samym błędnie utożsamiono dwa całkowicie różne pojęcia występujące w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - „obszar działalności” (art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) i „miejsce świadczenia usług” (art. 7 ust. 6 u.c.p.g.), które ustawa ta wyraźnie i z jakiegoś powodu rozróżnia. To skrajnie nielogiczne i niekorzystne dla praw zwierząt orzecznictwo sądowe ostatecznie zakończyło (po 8 latach, sic!) to konkretne postępowanie i wszystkie inne prowadzone przez nasze stowarzyszenie, a dotyczące zezwoleń dla schronisk.

zakład w Łodzi, ul. Kosodrzewiny

W Łodzi przy ulicy Kosodrzewiny 56/2 Siemiński prowadził od 2001 r. faktyczne schronisko na kilkaset psów - nigdy niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Inspekcję Weterynaryjną. Pomimo to Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi nie był zainteresowany likwidacją tego nielegalnego przybytku (czytaj). Uczynił to dopiero Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który decyzjami z sierpnia 2016 r. nakazał rozbiórkę wszystkich samowolnie wybudowanych tam obiektów.

26.08.2016

decyzje nakazujące rozbiórkę

pdf

08.12.2016

protokoły z oględzin nieruchomości

pdf

 

Ostatnio dodane

28 kwiecień 2024
09 kwiecień 2024

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

analytics  Google Analytics