postępowanie o unieważnienie zezwolenia na prowadzenie schroniska

 07.09.2010

zezwolenie

pdf

 07.11.2011

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.11.2011

odpowiedź Gminy na wniosek

pdf

 23.12.2011

decyzja SKO unieważniająca zezwolenie

pdf

 o schronisku na zebraniu wiejskim

 

postępowanie o prawidłowe określenie obszaru działalności schroniska

 30.03.2012

kolejne zezwolenie, tym razem, na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach na obszarze całego kraju

pdf

 19.04.2012

 odwołanie od zezwolenia

pdf

30.04.2012

odpowiedź Gminy

pdf

 23.05.2012

decyzja SKO zmieniająca zezwolenie

pdf

w świetle kolejnej decyzja SKO, przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów spoza gminy Brąszewice jest sprzeczne z prawem

wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Poznaniu i Kielcach pdf

odpowiedź RIO Łódź pdf, Poznań pdf, Kielce pdf

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

w związku z łamaniem przez hycla Siemińskiego zapisów zezwolenia dot. obszaru działalności schroniska, złożyliśmy wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach

 28.08.2012

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

 09.11.2012

decyzja Wójta odmawiająca cofnięcia zezwolenia

pdf

19.11.2012

odwołanie od decyzji Wójta do SKO

pdf

24.12.2012

decyzja SKO utrzymująca w mocy zezwolenie

pdf

05.02.2013skarga na decyzję SKO do WSA w Łodzi

pdf

05.03.2013odpowiedź SKO na skargę

pdf

24.05.2013wyrok WSA I

pdf

21.07.2013nasza skarga kasacyjna

pdf

22.09.2014nasza skarga na przewlekłość postępowania przed NSA

pdf

17.10.2014postanowienie NSA, oddalające skargę na przewlekłość

pdf

23.02.2015uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdf

załącznik: pdf

17.03.2015wyrok NSA, uwzględniający skargę kasacyjną

pdf

22.09.2015wyrok WSA II

pdf

 29.10.2015skarga kasacyjna hycla

pdf


23.07.2015 - nasze wystąpienie do wszystkich gmin przekazujących swoje bezdomne zwierzęta do schroniska w Wojtyszkach, o aktualnym stanie prawnym dotyczącym tej współpracy po wyroku NSA pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 sierpień 2016
15 czerwiec 2016
15 sierpień 2015

Już w nowym domu

03 grudzień 2016
03 grudzień 2016
03 grudzień 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

statystyka

Odwiedza nas 543 gości oraz 0 użytkowników.