Postępowania administracyjne

zakład w Wojtyszkach

postępowanie o unieważnienie zezwolenia na prowadzenie schroniska

 07.09.2010

zezwolenie

pdf

 07.11.2011

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.11.2011

odpowiedź Gminy na wniosek

pdf

 23.12.2011

decyzja SKO unieważniająca zezwolenie

pdf

 o schronisku na zebraniu wiejskim

 

postępowanie o prawidłowe określenie obszaru działalności schroniska

 30.03.2012

kolejne zezwolenie, tym razem, na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach na obszarze całego kraju

pdf

 19.04.2012

 odwołanie od zezwolenia

pdf

30.04.2012

odpowiedź Gminy

pdf

 23.05.2012

decyzja SKO zmieniająca zezwolenie

pdf

w świetle kolejnej decyzja SKO, przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów spoza gminy Brąszewice jest sprzeczne z prawem

wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Poznaniu i Kielcach pdf

odpowiedź RIO Łódź pdf, Poznań pdf, Kielce pdf

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

w związku z łamaniem przez hycla Siemińskiego zapisów zezwolenia dot. obszaru działalności schroniska, złożyliśmy wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach

 28.08.2012

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

 09.11.2012

decyzja wójta odmawiająca cofnięcia zezwolenia

pdf

19.11.2012

odwołanie do sko

pdf

24.12.2012

decyzja sko utrzymująca w mocy zezwolenie

pdf

05.02.2013 skarga na decyzję sko do wsa

pdf

05.03.2013 odpowiedź sko na skargę

pdf

24.05.2013 I wyrok wsa

pdf

21.07.2013 nasza skarga kasacyjna

pdf

22.09.2014 nasza skarga na przewlekłość postępowania przed nsa

pdf

17.10.2014 postanowienie nsa, oddalające skargę na przewlekłość

pdf

23.02.2015 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdf

załącznik: pdf

17.03.2015 I wyrok nsa

pdf

22.09.2015 II wyrok wsa

pdf

 29.10.2015 skarga kasacyjna hycla

pdf

31.08.2017

II wyrok nsa

pdf

15.01.2018

zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

pdf

14.02.2018

nieuwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

 

zakład w Łodzi, ul. Kosodrzewiny

Longin Siemiński prowadził tam faktyczne schronisko na kilkaset psów - niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Inspekcję Weterynaryjną. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi nigdy nie był zainteresowany likwidacją tego nielegalnego przybytku. Uczynił to dopiero Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który decyzjami z sierpnia 2016 r. nakazał rozbiórkę wszystkich samowolnie wybudowanych tam obiektów.

26.08.2016

decyzje nakazujące rozbiórkę

pdf

08.12.2016

protokoły z oględzin nieruchomości

pdf

 

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 czerwiec 2009

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics