Postępowania administracyjne

zakład w Wojtyszkach

postępowanie o unieważnienie zezwolenia na prowadzenie schroniska

 07.09.2010

zezwolenie

pdf

 07.11.2011

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.11.2011

odpowiedź Gminy na wniosek

pdf

 23.12.2011

decyzja SKO unieważniająca zezwolenie

pdf

 o schronisku na zebraniu wiejskim

 

postępowanie o prawidłowe określenie obszaru działalności schroniska

 30.03.2012

kolejne zezwolenie, tym razem, na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach na obszarze całego kraju

pdf

 19.04.2012

 odwołanie od zezwolenia

pdf

30.04.2012

odpowiedź Gminy

pdf

 23.05.2012

decyzja SKO zmieniająca zezwolenie

pdf

w świetle kolejnej decyzja SKO, przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów spoza gminy Brąszewice jest sprzeczne z prawem

wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Poznaniu i Kielcach pdf

odpowiedź RIO Łódź pdf, Poznań pdf, Kielce pdf

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

w związku z łamaniem przez hycla Siemińskiego zapisów zezwolenia dot. obszaru działalności schroniska, złożyliśmy wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach

 28.08.2012

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

 09.11.2012

I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

19.11.2012

I odwołanie do sko

pdf

24.12.2012

decyzja sko

pdf

05.02.2013 skarga do wsa

pdf

05.03.2013 odpowiedź sko na skargę

pdf

24.05.2013 I wyrok wsa

pdf

21.07.2013 skarga kasacyjna

pdf

22.09.2014 nasza skarga na przewlekłość postępowania przed nsa

pdf

17.10.2014 postanowienie nsa, oddalające skargę na przewlekłość

pdf

23.02.2015 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdf

załącznik: pdf

17.03.2015 I wyrok nsa

pdf

22.09.2015 II wyrok wsa

pdf

 29.10.2015 skarga kasacyjna hycla

pdf

31.08.2017

II wyrok nsa

pdf

15.01.2018

zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

pdf

14.02.2018

nieuwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

20.06.2018 II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

20.07.2018 II odwołanie do sko

pdfpdf

 

zakład w Łodzi, ul. Kosodrzewiny

Longin Siemiński prowadził tam faktyczne schronisko na kilkaset psów - niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Inspekcję Weterynaryjną. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi nigdy nie był zainteresowany likwidacją tego nielegalnego przybytku. Uczynił to dopiero Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który decyzjami z sierpnia 2016 r. nakazał rozbiórkę wszystkich samowolnie wybudowanych tam obiektów.

26.08.2016

decyzje nakazujące rozbiórkę

pdf

08.12.2016

protokoły z oględzin nieruchomości

pdf

 

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics