header mask 90h

Postępowania administracyjne

zakład w Wojtyszkach

postępowanie o unieważnienie zezwolenia na prowadzenie schroniska

 07.09.2010

zezwolenie

pdf

 07.11.2011

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.11.2011

odpowiedź Gminy na wniosek

pdf

 23.12.2011

decyzja SKO unieważniająca zezwolenie

pdf

 o schronisku na zebraniu wiejskim

 

postępowanie o prawidłowe określenie obszaru działalności schroniska

 30.03.2012

kolejne zezwolenie, tym razem, na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach na obszarze całego kraju

pdf

 19.04.2012

 odwołanie od zezwolenia

pdf

30.04.2012

odpowiedź Gminy

pdf

 23.05.2012

decyzja SKO zmieniająca zezwolenie

pdf

w świetle kolejnej decyzja SKO, przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów spoza gminy Brąszewice jest sprzeczne z prawem

wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Poznaniu i Kielcach pdf

odpowiedź RIO Łódź pdf, Poznań pdf, Kielce pdf

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

w związku z łamaniem przez hycla Siemińskiego zapisów zezwolenia dot. obszaru działalności schroniska, złożyliśmy wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach

 28.08.2012

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

09.11.2012

I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

19.11.2012  I odwołanie do sko

pdfpdf

24.12.2012 I decyzja sko

pdfpdf

05.02.2013

I skarga do wsa

pdfpdf

24.05.2013

I wyrok wsa

pdfpdf

21.07.2013 I skarga kasacyjna

pdfpdf

23.02.2015 uzupełnienie skargi kasacyjnej

pdfpdf

17.03.2015 I wyrok nsa

pdfpdf

22.09.2015 II wyrok wsa

pdfpdf

29.10.2015 skarga kasacyjna hycla

pdfpdf

31.08.2017 II wyrok nsa

pdfpdf

15.01.2018

zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

pdfpdf

14.02.2018

nieuwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

20.06.2018 II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

20.07.2018 II odwołanie do sko

pdfpdf

27.09.2018 II decyzja sko

pdfpdf

16.11.2018 II skarga do wsa pdfpdf
26.02.2019 III wyrok wsa

pdfpdf

08.05.2019 II skarga kasacyjna

pdfpdf

23.04.2020 III wyrok nsa pdfpdf

 

zakład w Łodzi, ul. Kosodrzewiny

Longin Siemiński prowadził tam faktyczne schronisko na kilkaset psów - niezarejestrowane i nieobjęte nadzorem weterynaryjnym przez Inspekcję Weterynaryjną. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi nigdy nie był zainteresowany likwidacją tego nielegalnego przybytku. Uczynił to dopiero Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, który decyzjami z sierpnia 2016 r. nakazał rozbiórkę wszystkich samowolnie wybudowanych tam obiektów.

26.08.2016

decyzje nakazujące rozbiórkę

pdf

08.12.2016

protokoły z oględzin nieruchomości

pdf

 

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics