header mask 90h

Wyroki sądowe

 

W celu nagłaśniania przypadków dokonywanych bestialstw wobec zwierząt oraz zobrazowania nastawienia polskiego wymiaru sprawiedliwości do tego typu przestępstw, w dziale tym prezentować będziemy prawomocne wyroki sądowe zapadłe w sprawach z ustawy o ochronie zwierząt. Służyć to ma realizacji naszych celów statutowych – kształtowania właściwego stosunku do zwierząt oraz podniesienia świadomości społecznej w temacie ich praw.

 

 

Wyrok 72

Wyrok 71

Wyrok 70

Wyrok 69

Wyrok 68

Wyrok 67

Wyrok 66

Wyrok 65

analytics  Google Analytics