zezwolenie dla schroniska w Nowinach (Marcin Komorowicz - Gabinet Weterynaryjny MEDWET)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

07.01.2014

zezwolenie

pdf

14.01.2016

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

17.03.2016 informacyjne pismo sko

pdf

22.03.2016 wniosek o doręczenie postanowienia

pdf

22.04.2016 wszczęcie postępowania

pdf

30.06.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Nowinach jest "teren gminy Sitkówka-Nowiny", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

03.08.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

03.10.2016

odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

28.10.2016 zażalenie do sko

pdfpdf

16.12.2016 uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

20.01.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

20.02.2017

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

10.11.2017

odwołanie do sko

pdfpdf

23.01.2018

decyzja sko

pdfpdf

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics