zezwolenie dla schroniska w Strzelcach (Jarosław Dudzik)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

05.10.2015

zezwolenie

pdf

10.05.2016

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

25.08.2016 wszczęcie postępowania

pdf

25.08.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdfpdf

23.09.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdfpdf

08.11.2016 II decyzja sko

pdfpdf

30.12.2016 skarga do wsa

pdfpdf

23.03.2017 wyrok wsa

pdfpdf

05.07.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

19.06.2019

wyrok nsa

pdfpdf

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics