Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Pile-Leszków (Zenon Jażdżewski - VET-ZOO SERWIS)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

20.03.2013

zezwolenie

pdf

19.10.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

08.11.2016 wszczęcie postępowania

pdf

28.02.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

04.04.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 12.05.2017 decyzja sko

pdfpdf

26.07.2017 skarga do wsa

pdfpdf

06.12.2017

wyrok wsa

pdfpdf

09.05.2018

umorzenie postępowania

pdf

 

zezwolenie dla schroniska w Strzelcach (Jarosław Dudzik)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

05.10.2015

zezwolenie

pdf

10.05.2016

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

25.08.2016 wszczęcie postępowania

pdf

25.08.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdfpdf

23.09.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdfpdf

08.11.2016 II decyzja sko

pdfpdf

30.12.2016 skarga do wsa

pdfpdf

23.03.2017 wyrok wsa

pdfpdf

05.07.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

19.06.2019

wyrok nsa

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Chorzowie (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

11.12.2007

zezwolenie

pdf

28.01.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

22.02.2016 I odmowa wszczęcia postępowania

pdf

17.03.2016 I zażalenie do sko

pdf

14.06.2016 I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

31.08.2016 II odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

30.09.2016 II zażalenie do sko

pdfpdf

19.12.2016 II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

10.03.2017 zawieszenie postępowania

pdfpdf

16.10.2017

wznowienie postępowania

pdfpdf

23.01.2018

umorzenie postępowania

pdfpdf

uwaga: Przewlekłe procedowanie przez Prezydenta Miasta Chorzów (w tym niedorzeczny wniosek skierowany do prokuratora) miało służyć wyłącznie doturlaniu się do dnia 10.12.2017, kiedy to przedmiotowe zezwolenie samoczynnie wygasło. Tak w Polsce procedują organy administracyjne, kiedy sprawa je przerasta.

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics