zezwolenie dla schroniska w Nowodworze (Małgorzata Szumiło)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia I

09.11.2010

I zezwolenie

pdf

12.11.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

27.11.2015 odpowiedź organu gminy

pdf

21.12.2015 skarga na organ gminy do wojewody

pdf

26.01.2016 "działanie" wojewody

pdf

01.02.2016 wszczęcie postępowania

pdf

24.02.2016 skargę na wójta rozpatrzył... wójt

pdf

21.04.2016 ... ale również sko

pdf

23.05.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

22.06.2016 odwołanie do sko

pdf

01.07.2016 pismo organu gminy

pdf

07.07.2016 umorzenie postępowania (z powodu wygaszenia zezwolenia)

pdf

postępowanie o cofnięcie zezwolenia II

08.06.2016

II zezwolenie

pdfpdf

27.02.2017

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

17.03.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

04.05.2017 I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

07.06.2017 I odwołanie do sko

pdfpdf

30.06.2017 uchylenie odmowy cofnięcia zezwolenia 

pdfpdf

23.10.2017

II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

24.11.2017

II odwołanie do sko

pdfpdf

11.12.2017

umorzenie postępowania odwołaczego

pdfpdf

20.01.2018

skarga do wsa

pdfpdf

20.06.2018

wyrok wsa

pdfpdf

02.10.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics