Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Józefowie (Fundacja „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie”)

postępowanie o unieważnienie części zezwolenia

04.05.2015

zezwolenie

pdf

11.08.2015

wniosek o unieważnienie części zezwolenia

pdf

31.08.2015 wszczęcie postępowania

pdf

14.10.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

16.11.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

11.07.2016 zapytanie o bieg sprawy

pdfpdf

 13.02.2017 wezwanie sko

pdfpdf

 24.05.2017 skarga na bezczynność sko

pdfpdf

 26.06.2017 II decyzja sko

pdfpdf

16.08.2017 skarga do wsa

pdfpdf

13.11.2017

uwzględnienie skargi na bezczynność

pdfpdf

13.02.2018

wyrok wsa

pdfpdf

04.05.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

 

zezwolenie dla schroniska w Kościerzynie (Mariusz Dewo)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

15.12.2014

zezwolenie

pdf

11.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

31.08.2015 odmowa wszczęcia postępowania

pdf

21.09.2015 zażalenie do sko

pdf

13.07.2016 uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

21.02.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

17.05.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

19.06.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

07.09.2017

uchylenie odmowy cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Bolesławiu (JUKO sp. z o. o. - Krzysztof Otręba, Rafał Pałka, Mariusz Jurczyk)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

12.12.2014

zezwolenie

pdf

10.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

08.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

28.09.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

06.11.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

13.11.2015 II decyzja sko

pdf

11.01.2016 skarga do wsa

pdf

13.04.2016 wyrok wsa

pdf

29.06.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdf

13.06.2018

wyrok nsa

pdf

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics