header mask 90h

zezwolenie dla schroniska w Bagienicach (Tomasz Wieleba)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

24.11.2014

zezwolenie

pdf

07.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

11.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

27.11.2015

odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

21.12.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

19.01.2016 II decyzja sko

pdf

09.03.2016 skarga do wsa

pdf

28.06.2016 wyrok wsa

pdf

komentarz do wyroku WSA: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu wyroku z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ WSA przyznał w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Bagienicach jest "teren Gminy Mrągowo", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

29.09.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

10.10.2016 odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

03.11.2016 zażalenie do sko

pdfpdf

09.02.2017 uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

15.02.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

10.05.2017 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

13.06.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

07.08.2017

decyzja sko

pdfpdf

20.09.2017

skarga do wsa

pdfpdf

06.02.2018

wyrok wsa

pdfpdf

18.04.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics