zezwolenie dla schroniska w Cieszynie (Beata Kowalczyk)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

19.08.2008

zezwolenie

pdf

07.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

23.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.10.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Cieszynie jest "wyłącznie gmina Cieszyn", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

22.11.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

08.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

 22.12.2015 - 04.02.2016 organ gminy 2 razy przedłuża termin załatwienia sprawy

pdf

04.08.2016 zażalenie na przewlekłość postępowania

pdfpdf

 27.09.2016 uwzględnienie zażalenia na przewlekłość

pdfpdf

02.12.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

05.01.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 27.03.2017 umorzenie postępowania odwoławczego

pdfpdf

 19.05.2017 skarga do wsa

pdfpdf

22.09.2017

wyrok wsa

pdfpdf

20.12.2017

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

19.08.2019

decyzja sko

pdfpdf

komentarz: Zezwolenie wygasło z dniem 07.08.2018 r., ale faktu tego nie zauważył ani NSA, ani SKO, które nadal procedowały w temacie. Tymczasem prawidłowo, po tej dacie, postępowanie winno być umorzone jako bezprzedmiotowe.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics