Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Nowinach (Marcin Komorowicz - Gabinet Weterynaryjny MEDWET)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

07.01.2014

zezwolenie

pdf

14.01.2016

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

17.03.2016 informacyjne pismo sko

pdf

22.03.2016 wniosek o doręczenie postanowienia

pdf

22.04.2016 wszczęcie postępowania

pdf

30.06.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Nowinach jest "teren gminy Sitkówka-Nowiny", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

03.08.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

03.10.2016

odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

28.10.2016 zażalenie do sko

pdfpdf

16.12.2016 uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

20.01.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

20.02.2017

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

10.11.2017

odwołanie do sko

pdfpdf

23.01.2018

decyzja sko

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Nowodworze (Małgorzata Szumiło)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia I

09.11.2010

I zezwolenie

pdf

12.11.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

27.11.2015 odpowiedź organu gminy

pdf

21.12.2015 skarga na organ gminy do wojewody

pdf

26.01.2016 "działanie" wojewody

pdf

01.02.2016 wszczęcie postępowania

pdf

24.02.2016 skargę na wójta rozpatrzył... wójt

pdf

21.04.2016 ... ale również sko

pdf

23.05.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

22.06.2016 odwołanie do sko

pdf

01.07.2016 pismo organu gminy

pdf

07.07.2016 umorzenie postępowania (z powodu wygaszenia zezwolenia)

pdf

postępowanie o cofnięcie zezwolenia II

08.06.2016

II zezwolenie

pdfpdf

27.02.2017

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

17.03.2017 wszczęcie postępowania

pdfpdf

04.05.2017 I odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

07.06.2017 I odwołanie do sko

pdfpdf

30.06.2017 uchylenie odmowy cofnięcia zezwolenia 

pdfpdf

23.10.2017

II odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

24.11.2017

II odwołanie do sko

pdfpdf

11.12.2017

umorzenie postępowania odwołaczego

pdfpdf

20.01.2018

skarga do wsa

pdfpdf

20.06.2018

wyrok wsa

pdfpdf

02.10.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

24.11.2021

wyrok nsa

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Żywcu ("Beskid Żywiec" Sp. z o. o.)

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

24.12.2009

zezwolenie

pdf

24.09.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

09.10.2015 wszczęcie postępowania

pdf

30.11.2015 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

04.01.2016 odwołanie do sko

pdf

08.04.2016 uchylenie odmowy cofnięcia zezwolenia

pdf

16.05.2016 skarga do wsa "Beskid Żywiec" sp. z o. o.

pdfpdf

23.09.2016 I wyrok wsa

pdfpdf

21.11.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

04.12.2018

wyrok nsa

pdfpdf

08.04.2019

II wyrok wsa

pdfpdf

30.09.2019

decyzja sko

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics