zezwolenie dla schroniska w Raciborzu (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Raciborzu)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

26.03.2007

zezwolenie

pdf

26.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

31.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

30.05.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

01.07.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

16.12.2016 II decyzja sko

pdfpdf

 02.02.2017 skarga do wsa

pdfpdf

26.04.2017 wyrok wsa

pdfpdf

komentarz do wyroku WSA: Kwestionowane zezwolenie ważne było do dnia 31.03.2017 r., a więc sąd administracyjny w ogóle nie powinien był wydawać wyroku w tej sprawie, ale postanowienie o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Z tej przyczyny, iż odpadł przedmiot postępowania, Stowarzyszenie celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym, w oczekiwaniu na nowe zezwolenie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

01.03.2017

zezwolenie

pdfpdf

31.07.2017

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

28.08.2017

I odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

22.09.2017 I zażalenie do sko

pdfpdf

16.10.2017

I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

10.01.2018

II odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

08.02.2018

II zażalenie do sko

pdfpdf

13.04.2018

II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics