zezwolenie dla schroniska w Bystrach (Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

19.01.2015

zezwolenie

pdf

15.09.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

09.11.2015 wszczęcie postępowania

pdfpdf

04.01.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

25.01.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

26.02.2016 II decyzja sko

pdf

14.04.2016 skarga do wsa

pdf

09.06.2016 wyrok wsa

pdf

17.08.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdf

01.08.2018

wyrok nsa

pdf

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics