Zezwolenia gminne dla schronisk

 

 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Zezwolenia te najczęściej wydawane są z rażącym naruszeniem przepisów w/w ustawy. W innych przypadkach warunki udzielonego zezwolenia są łamane przez samych przedsiębiorców.

Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniach do postanowień, decyzji lub wyroków organów lub sądów administracyjnych. Sposób wskazania obszaru jest głównym determinantem określającym charakterystykę działania danego schroniska.

Dopiero prawidłowe określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie (co z kolei skutkować może postępowaniem o cofnięcie zezwolenia).

 

zezwolenie dla schroniska w Zawierciu (Rafał Żmuda)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

08.01.2015

zezwolenie

pdf

16.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

28.09.2015

wszczęcie postępowania

pdf

30.11.2015

unieważnienie zezwolenia

pdf

09.02.2016

a następnie... odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Zawierciu jest "teren gminy Zawiercie", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.03.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

19.05.2016 odmowa wszczęcia postępowania

pdf

17.06.2016 zażalenie do sko

pdf

 30.08.2016 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

 17.10.2016  skarga do wsa

pdfpdf

 04.01.2017 wyrok wsa

pdfpdf

19.04.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

 16.07.2019

wszczęcie postępowania

pdfpdf

25.09.2019

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

zezwolenie dla schroniska w Ruskiej Wsi (EKO-AR sp. z o. o.)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

25.10.2010

zezwolenie

pdf

14.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

22.04.2016

wszczęcie postępowania

pdf

23.06.2016

umorzenie postępowania (z powodu likwidacji spółki EKO-AR)

pdf

uwaga: Danuta Kowalewska zakończyła działalność dnia 31.12.2015, a schronisko zostało wykreślone z rejestru dnia 23.03.2016.

 

zezwolenie dla schroniska w Ostrowi Mazowieckiej (Sławomir Suchta)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

21.02.2011

zezwolenie

pdf

14.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

19.10.2015 odmowa wszczęcia postępowania

pdf

komentarz do postanowienia SKO: SKO odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zezwolenia, argumentując, iż nie dopatrzyło się, aby przemawiał za tym interes społeczny. W takim przypadku, polemika o reprezentowanym przez nas interesie społecznym jest dla nas bardziej racjonalna na poziomie postępowania o cofnięcie niż o unieważnienie zezwolenia. W związku z tym Stowarzyszenie celowo pozostawiło to postanowienie niezaskarżonym, inicjując postępowanie o cofnięcie zezwolenia.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

16.01.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

10.02.2016 wszczęcie postępowania

pdf

31.03.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

02.05.2016 odwołanie do sko

pdf

13.06.2016 uchylenie odmowy cofnięcia zezwolenia

pdf

25.08.2016 I odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

22.09.2016 I zażalenie do sko

pdfpdf

04.11.2016 uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

 22.03.2017 II odmowa wszczęcia postępowania

pdfpdf

 18.04.2017 II zażalenie do sko

pdfpdf

02.06.2017 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

26.07.2017 skarga do wsa

pdfpdf

11.01.2018 wyrok wsa

pdfpdf

05.04.2018 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics