zezwolenie dla schroniska w Kolnie (Jerzy Kubrak)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

22.09.2008

zezwolenie

pdf

13.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

08.09.2015

odmowa wszczęcia postępowania

pdf

komentarz do postanowienia SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu postanowienia z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Kolnie jest "teren miasta Kolno", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło to postanowienie niezaskarżone.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

01.10.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

16.10.2015 I odmowa wszczęcia postępowania

pdf

12.11.2015 I zażalenie do sko

pdf

15.12.2015 I uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

04.01.2016 II odmowa wszczęcia postępowania

pdf

01.02.2016 II zażalenie do sko

pdf

22.02.2016 II uchylenie odmowy wszczęcia postępowania

pdf

16.05.2016 III odmowa wszczęcia postępowania

pdf

13.06.2016 III zażalenie do sko

pdf

06.07.2016 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdf

25.08.2016 skarga do wsa

pdf

 27.10.2016  wyrok wsa

pdf

 19.01.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdf

15.01.2019 wyrok nsa

pdf

21.03.2019

IV odmowa wszczęcia postępowania

pdf

uwaga: No i mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Burmistrz Miasta Kolno 3 razy niezasadnie odmawiał wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia dla schroniska w Kolnie. Celem było doturlanie się do dnia 21.09.2018 r., kiedy to zezwolenie wygasło, a postępowanie, po 3,5 roku od złożenia przez nas wniosku, można było, bez wchodzenia w meritum, uznać za bezprzedmiotowe. Brawo burmistrz!

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics