header mask 90h

zezwolenie dla schroniska w Rybniku (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rybniku)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

19.11.2007

zezwolenie

pdf

09.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

21.12.2015 wszczęcie postępowania

pdf

25.05.2016 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

01.07.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

12.12.2016 II decyzja sko

pdfpdf

 06.02.2017 skarga do wsa

pdfpdf

 10.05.2017 wyrok wsa

pdfpdf

24.07.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

11.09.2018

wyrok nsa

pdfpdf

komentarz: Zezwolenie wygasło z dniem 01.01.2018 r., ale faktu tego najwyraźniej nie zauważył NSA, który nadal procedował w temacie. Tymczasem prawidłowo, po tej dacie, postępowanie winno być umorzone jako bezprzedmiotowe.

 

Ostatnio dodane

24 październik 2021
21 październik 2021

Apel o adopcje

15 marzec 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics