header mask 90h

Walne sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 23 października 2021 r. w naszym Stowarzyszeniu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W jego trakcie prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności SOZ za ostatnie 4 lata. Następnie Walne podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium dla dotychczasowego Zarządu SOZ za okres sprawozdawczy. Wybrano także nowe władze Stowarzyszenia:

ZARZĄD:

prezes - Agnieszka Lechowicz

skarbnik - Grażyna Staniak

sekretarz - Justyna Majcher

 
KOMISJA REWIZYJNA:

przewodniczący - Tadeusz Wypych

członek - Magdalena Stojek

członek - Krzysztof Jarek

Apel o adopcje

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics