zezwolenie dla schroniska w Janiku (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o. o)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

21.12.2012

zezwolenie

pdf

07.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

29.10.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.12.2015

odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

13.01.2016 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

23.02.2016 II decyzja sko

pdf

08.04.2016 skarga do wsa

pdf

01.09.2016 wyrok wsa

pdf

09.11.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

06.02.2019

wyrok nsa

pdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics