O tym, jak Gmina Jędrzejów walczyła o 500 zł

Gmina Jędrzejów jest najbiedniejszą gminą powiatu jędrzejowskiego czytaj. Pomimo to, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydaje rokrocznie kilkaset tysięcy złotych - np. w 2015 r. 416.942 zł  pdf. Mniemać by więc można, że włodarze gminy z jakiś przyczyn (może szacunku i empatii do zwierząt? a może właściwej sobie rzetelności w realizacji zadań własnych?) obowiązek ten traktują priorytetowo, a zwierzętom objętym opieką przysłowiowego ptasiego mleczka nie brakuje. Nic podobnego. Opieka jest nędzna, a koszty horrendalne. Jak to możliwe?

Diagnozę tej sytuacji postawiliśmy już dawno temu czytaj - otóż dzięki głupocie i bezmyślności rządzących gminą, wpadła ona w pułapkę finansową zastawioną przez hycla Longina Siemińskiego (schronisko w Wojtyszkach), z której zresztą jędrzejowscy urzędnicy, z sobie tylko znanych powodów, nie zamierzają uciekać. W końcu wydają nieswoje, a publiczne pieniądze. Tak więc budżet gminy jest drenowany na obsługę kolejnych umów ze schroniskiem. Skutkiem tego na opiekę nad zwierzętami przed przewiezieniem ich do spa w Wojtyszkach, gmina nie ma już pieniędzy, pomysłu, ani chęci. Kulisy zaniechań w tym względzie ujawniło postępowanie sądowe dotyczące ślepego, rannego (złamanie otwarte), bezdomnego psa, który na 3 mroźne dni w styczniu 2015 r. został bez żadnej opieki porzucony przez urzędników w gminnej przechowalni. Zwierzę uzyskało niezbędny ratunek dopiero od naszego Stowarzyszenia. Ponieważ był to już któryś z kolei taki przypadek, w końcu zwróciliśmy się do gminy o zwrot kosztów poniesionych na zaopatrzenie psa. W imię dalszej, dobrej wpółpracy gmina oczywiście odmówiła płatności. Wyniknęła stąd sprawa sądowa, którą Gmina Jędrzejów z kretesem przegrała w obu instancjach. Warto podkreślić, że gmina przez 2 lata jak lew walczyła o niezapłacenie nam... 500 zł.

 

Metryka postępowania sądowego

25.01.2015

wypis z karty leczenia zwierzęcia

pdf

02.02.2015

faktura

pdf

30.04.2015

wezwanie do zapłaty

pdf

12.05.2015

odmowa zapłaty

pdf

15.12.2015

pozew

pdfpdf

31.12.2015

nakaz zapłaty

pdf

25.01.2016

sprzeciw gminy od nakazu zapłaty

pdfpdf

10.06.2016

pismo procesowe powoda

pdfpdf

20.06.2016

pismo procesowe gminy

pdfpdf

26.08.2016

wyrok sądu I instancji

pdf

03.10.2016

apelacja gminy

pdf

08.02.2017

wyrok sądu II instancji

pdf

 

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

28 czerwiec 2009

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics