zezwolenie dla schroniska w Bolesławiu (JUKO sp. z o. o. - Krzysztof Otręba, Rafał Pałka, Mariusz Jurczyk)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

12.12.2014

zezwolenie

pdf

10.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

08.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

28.09.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

06.11.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

13.11.2015 II decyzja sko

pdf

11.01.2016 skarga do wsa

pdf

13.04.2016 wyrok wsa

pdf

29.06.2016 skarga kasacyjna do nsa

pdf

13.06.2018

wyrok nsa

pdf

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics