zezwolenie dla schroniska w Zawierciu (Rafał Żmuda)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

08.01.2015

zezwolenie

pdf

16.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

28.09.2015

wszczęcie postępowania

pdf

30.11.2015

unieważnienie zezwolenia

pdf

09.02.2016

a następnie... odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszarem działalności schroniska w Zawierciu jest "teren gminy Zawiercie", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.03.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

19.05.2016 odmowa wszczęcia postępowania

pdf

17.06.2016 zażalenie do sko

pdf

 30.08.2016 utrzymanie w mocy odmowy wszczęcia postępowania

pdfpdf

 17.10.2016  skarga do wsa

pdfpdf

 04.01.2017 wyrok wsa

pdfpdf

19.04.2017 skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

 16.07.2019

wszczęcie postępowania

pdfpdf

25.09.2019

odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics