zezwolenie dla schroniska w Węgrowie (Artur Zielaskowski)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia

02.01.2008

zezwolenie

pdf

18.08.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

15.10.2015 wszczęcie postępowania

pdf

28.12.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

komentarz do decyzji SKO: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu decyzji z pozoru niekorzystnej dla Stowarzyszenia. Ponieważ SKO przyznało w tym rozstrzygnięciu, iż obszar działalności schroniska w Węgrowie ogranicza się do terenu Gminy Grudziądz, a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło tę decyzję niezaskarżoną.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia

21.01.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

01.02.2016

wszczęcie postępowania

pdf

16.05.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

20.06.2016 odwołanie do sko

pdf

24.08.2016 decyzja sko

pdfpdf

 10.10.2016  skarga do wsa

pdfpdf

19.01.2017  postanowienie wsa

pdfpdf

 28.02.2017  zażalenie do nsa

pdfpdf

 23.05.2017  postanowienie nsa

pdfpdf

komentarz do postanowienia NSA: Postanowienie NSA, jakkolwiek niefortunne i w istocie czyniące z zapisów o ustawowym zwolnienia opp z opłat sądowych prawo martwe, nie ma znaczenia dla sprawy, gdyż przedmiotowe zezwolenie ważne jest jedynie do 31.12.2017 r., a więc postępowanie przed NSA (nawet w przypadku opłacenia skargi i przyjęcia jej do rozpoznania) i tak nie miałoby szansy się zakończyć przed upływem tego terminu (na wyrok NSA czeka się min. 2 lata).

 

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics