zezwolenie dla schroniska w Racławicach (Jan Michalski)

postępowanie o unieważnienie zezwolenia z wniosku Fundacji Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom

16.09.2011

zezwolenie

pdf

10.09.2012 wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

08.10.2012 wszczęcie postępowania

pdfpdf

18.02.2013 unieważnienie zezwolenia

pdfpdf

04.10.2013

skarga do wsa hycla

pdf

31.01.2014

wyrok wsa

pdf

27.05.2014

II decyzja sko

pdf

uwaga: Po unieważnieniu zezwolenia w części określającej obszar prowadzenia działalności jako teren Polski, wójt nie wydał nowej decyzji zezwalającej na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Racławicach pdf pdf. A więc ostatecznie, obszar działalności objętej zezwoleniem wyznaczony został jako teren Gminy Racławice.

 

postępowanie o cofnięcie zezwolenia z wniosku Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

16.08.2015

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdf

26.08.2015 wszczęcie postępowania

pdf

14.01.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdf

19.02.2016 odwołanie do sko

pdf

28.04.2016 stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

pdf

04.07.2016 I skarga do wsa

pdf

28.10.2016 I wyrok wsa

pdfpdf

14.03.2017 decyzja sko

pdfpdf

05.06.2017 II skarga do wsa

pdfpdf

11.10.2017

II wyrok wsa

pdfpdf

10.01.2018

skarga kasacyjna do nsa

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics