zezwolenia dla schroniska w Radysach (Zygmunt Dworakowski, Grażyna Dworakowska)

uwaga: W tej samej infrastrukturze, pod adresem Radysy 13, prowadzone były 2 formalnie odrębne schroniska Zygmunta Dworakowskiego i Grażyny Dworakowskiej - przedsiębiorcy do dnia 19.12.2016 r. posiadali oddzielne zezwolenia, a umowy z gminami wskazywały to rozróżnienie podmiotów prowadzących, przy czym Grażyna Dworakowska weterynaryjny numer identyfikacyjny dla swojej działalności uzyskała dopiero dnia 07.11.2016 r.
 

postępowanie o unieważnienie zezwolenia Zygmunta Dworakowskiego

25.01.2007

zezwolenie

pdf

24.07.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

18.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.11.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

11.12.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

19.02.2016 II decyzja sko

pdf

07.04.2016 skarga do wsa

pdf

16.06.2016 wyrok wsa

pdf

komentarz do wyroku WSA: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu wyroku z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ WSA przyznał w niniejszej sprawie, że obszarem działalności schroniska Zygmunta Dworakowskiego w Radysach jest "teren obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia Zygmunta Dworakowskiego

10.09.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

21.10.2016

wszczęcie postępowania

pdfpdf

28.11.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 02.01.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

 21.02.2017 umorzenie postępowania odwołaczego

pdfpdf

uwaga: Kwestionowane zezwolenie ważne było do dnia 31.12.2016 r., dlatego SKO umorzyło postępowanie odwoławcze jako bezprzedmiotowe. Zygmunt Dworakowski nie ubiegał się o kolejne zezwolenie.

 

postępowanie o unieważnienie zezwolenia Grażyny Dworakowskiej

01.07.2008

zezwolenie

pdf

24.07.2015

wniosek o unieważnienie zezwolenia

pdf

18.09.2015 wszczęcie postępowania

pdf

09.11.2015 odmowa unieważnienia zezwolenia

pdf

11.12.2015 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

pdf

19.02.2016 II decyzja sko

pdf

07.04.2016 skarga do wsa

pdf

12.07.2016 wyrok wsa

pdf

komentarz do wyroku WSA: Celem Stowarzyszenia w składaniu wniosków o unieważnianie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt bynajmniej nie jest ich unieważnianie dla samego unieważniania. Wycofanie zezwolenia z obrotu prawnego ma być impulsem dla organu właściwej gminy do wydania nowego zezwolenia - tym razem zgodnego z przepisami prawa. Fundamentalnym dla Stowarzyszenia aspektem, którego naprawy w zezwoleniach oczekuje, jest prawidłowe określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem. Obojętne jest przy tym, czy cel ten zostanie osiągnięty wprost poprzez unieważnienie zezwolenia lub jego części, czy w jakiś inny sposób - np. jak w tym przypadku poprzez wskazanie obszaru działalności schroniska w uzasadnieniu wyroku z pozoru niekorzystnego dla Stowarzyszenia. Ponieważ WSA przyznał w niniejszej sprawie, że obszarem działalności schroniska Grażyny Dworakowskiej w Radysach jest "teren obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska", a więc Stowarzyszenie osiągnęło swój zamiar na tym etapie postępowania i celowo pozostawiło ten wyrok niezaskarżonym.

Dopiero określenie obszaru działalności w zezwoleniu pozwala ocenić, czy przedsiębiorca przestrzega tego warunku, czy też nie.

postępowanie o cofnięcie zezwolenia Grażyny Dworakowskiej

10.09.2016

wniosek o cofnięcie zezwolenia

pdfpdf

21.10.2016

wszczęcie postępowania

pdfpdf

 30.12.2016 odmowa cofnięcia zezwolenia

pdfpdf

 31.01.2017 odwołanie do sko

pdfpdf

18.05.2017 decyzja sko

pdfpdf

01.07.2017 skarga do wsa

pdfpdf

03.10.2017

I wyrok wsa

pdfpdf

21.11.2017

skarga kasacyjna do nsa schroniska

pdfpdf

17.04.2019

wyrok nsa

pdfpdf

08.10.2019

II wyrok wsa

pdfpdf

uwaga: Dnia 19.12.2016 r. dokonano zmiany decyzji z dnia 01.07.2008 r., uwzględniając w jej brzmieniu Zygmunta Dworakowskiego, z którym Grażyna Dworakowska prowadzi obecnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

Ostatnio dodane

Apel o adopcje

15 marzec 2019
12 luty 2019
11 luty 2019

Już w nowym domu

18 październik 2016
18 październik 2016
19 październik 2016

Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji

analytics  Google Analytics